Norge

Vil be om at Behring Breivik fengsles dersom han blir vurdert tilregnelig

Det sier statsadvokat Svein Holden.

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden fra pressekonferansen da den første sakkyndige rapporten ble offentliggjort i november i fjor. Der ble det konkludert med at terrortiltalte Anders Behring Breivik var utilregnelig. Anette Karlsen

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Klokken 11 i Oslo tinghus i morgen leverer de to rettsoppnevnte psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas sin rapport om terrortiltalte Anders Behring Breiviks mentale helse.

Etter det Aftenposten erfarer er rapporten på rundt 370 sider. Konklusjonen offentliggjøres klokken 12.

Der vil de konkludere om Behring Breivik er strafferetslig tilregnelig eller ikke. Skulle de falle ned på tilregnelighet åpner det for at 33-åringen kan dømmes til fengsel eller forvaring.

Skulle de konkludere med at han er strafferetslig utilregnelig, dømmes han mest trolig til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Straff eller sykehus

I tiltalen mot Behring Breivik åpner påtalemyndigheten både for påstand om straff og overføring til tvungent psykisk helsevern. Nå går aktoratet lenger i forklare hva det betyr.

— Dersom vilkårene for å idømme Behring Breivik straff er oppfylt, vil det bli nedsatt påstand om straff. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, vil det bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Om vilkårene er oppfylt eller ikke, er det umulig å ta stilling til før bevisførselen er gjennomført, sier statsadvokat Svein Holden, en av aktorene i saken.

Prosedyrene, hvor det nedlegges påstand fra partene i saken, skal holdes 21. og 22. juni, de to siste dagene av rettsaken, ifølge planen.

-Vårt standpunkt og påstand vil ikke bli tilkjennegjort før prosedyren mot slutten av rettsaken, sier Holden.

Les også

Gal, ond eller begge deler?

Men at morgendagens rapport er ett viktig vilkår, er det likevel liten tvil om. Skulle også den andre sakkyndige rapporten konkludere med at Behring Breivik er utilregnelig, tyder mye på at 33-åringen dømmes til overføring på tvungent psykisk helsevern, etter som fire sakkyndige da har konkludert med det samme.-Skulle konklusjonen i morgen være lik som den første rapporten, er det en noe lengre vei til påstand om straff, sier Holden.

Aktoratet jobber nå med innledningsforedraget som skal holdes første dagen av rettsaken og forbereder også eksaminasjonen av Behring Breivik.

— Vinn-vinn-situasjon

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen var en av dem som ba retten om å oppnevne to nye sakkyndige etter debatten om den første rapporten. Hun mener morgendagens rapport vil være en vinn-vinn-situasjon uansett konklusjon

-Får vi den samme konklusjonen som i den første rapporten vil det gi en helt annen ro rundt den vurderingen som skal gjøres av retten. Får vi en motsatt konkllusjon, som sier han er tilregnelig, vil retten få et bedre grunnlag for å gjøre sin vurdering og det vil være en mulighet for at han blir dømt til fengsel eller forvaring, noe mine klienter ønsker, sier Larsen.

Vil i fengsel

Den tiltalte selv ønsker å dømmes som tilregnelig. Hans forsvarer Geir Lippestad vil under rettsaken føre vitner som tiltalte mener kan underbygge dette.

Les også

Lippestad: - I dag har vi lagt siste hånd på verket

I et 38 sidrer langt brev Behring Breivik har sendt til enkelte medier skriver tiltalte at han vil angripe det han mener er en rekke feil i den første sakkyndige rapporten, og at han mener enkelte avsnitt er diktet opp av de sakkyndige for å få ham til å fremstå som syk.

-Han har bestemt seg for at det er viktig å bli dømt som tilregnelig. Den ene rapporten som foreligger fra tidligere konkluderer med en utilregnelighetsvurdering, så det er klart at denne rapportens konklusjon er viktig for ham, sier forsvarer Geirt Lippestad.

Paranoid schizofren

 1. november i fjor konkluderte de to første oppnevnte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby med at Behring Breivik var paranoid schizofren, og han ble vurdert strafferettslig utilregnelig.

De konkluderte også med at han var psykotisk da han utførte handlingene 22. juli og psykotisk under samtalene med dem. Blir konklusjonen stående, kan Behring Breivik ikke straffes med fengsel, men bli dømt til tvunget psykisk helsevern.

Men i en rekke ulike fagmiljøer skapte metodene og konklusjonene til de to vært hard kritikk. Flere av bistandsadvokatene ba retten om å oppnevne to nye sakkyndige som kunne gjøre en ny vurdering.

Og i januar valgte Oslo tingrett å oppnevne psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen som nye sakkyndige.

Observasjon

De to nye oppnevnte sakkyndige har, i tillegg til å ha en rekke samtaler med tiltalte, i tre uker gjennomført en observasjon av ham.

Ti spesialopplærte vernepleiere, sykepleiere og psykiatere har gått i en skiftordning der to lag på fire personer følger terroristen på dagtid, mens to har fulgt ham på natten.

Observasjonen ble gjennomført i et spesialbygd rom på rundt 60 kvadratmeter hvor Behring Breivik hadde tilgang til TV, bøker, en datamaskin og treningsapparater.

Les også

Vil overbveise retten om at Behring Brevik er tilregnelig

Da observasjonen ble avsluttet 19. mars, en uke før fristen, sa Aspaas følgende til NTB:

– Vi har besluttet å avslutte nå, fordi vi har fått et veldig fyldig materiale fra teamet som observerer Breivik, og vi tror ikke vi vil få ytterligere ny informasjon ved å fortsette en uke til.

Alle de fire sakkyndige vil under rettsaken observere Behring Breivik og det er satt av tre dager til å diskutere rettspsykiatri mot slutten av rettssaken i midten av juni.

Dom før 22. juli

Det er de to fagdommerne og tre meddommerne i retten som avgjør hvorvidt Behring Breivik dømmes til fengsel, forvaring eller tvungent psykisk helsevern.

Skulle også rapporten i morgen konkludere med at Behring Breivik er utilregnelig, tyder mye på at han dømmes til det sistnevnte, etter som fire sakkyndige da har konkludert med det samme.

Rettsaken starter mandag 16. april klokken 0900 i Oslo tinghus og avsluttes etter planen 22. juni. Det er ventet at det vil komme en dom før 22. juli.

 1. Les også

  Ny Breivik-rapport vil trolig telle mest

 2. Les også

  Raymond Johansen på Breiviks vitneliste

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden holdt en pressekonferanse i starten av mars da tiltalen mot Anders Behring Breivik ble tatt ut. Neegaard Dan P/Aftenposten

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

 2. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 3. KOMMENTAR

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 4. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 5. NORGE

  Aktor ber om forvaring i Varhaug-saken

 6. NORGE

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring