Ullevål-ansatte i høyberedskap for Wuhan-viruset

Isolatrom står klare. Ansatte er drillet til å behandle syke pasienter med Wuhan-viruset.

Ansatte ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus trener på høyrisikosmitte flere ganger i året. Her er beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen iført antrekket hun må ha på når hun er hos pasienter med risiko for dråpesmitte.

Sannsynligheten for at Wuhan-viruset skal ramme nordmenn øker når epidemien spres i land som har kontakt med Norge, for eksempel Thailand. Fredag kveld kom det melding om at det først smittetilfellet var registrert i Sverige.

Lørdag formiddag er 259 personer bekreftet døde. I tillegg er det registrert over 11.800 som er smittet.

Les også

Wuhan-viruset sprer seg. Nå tas det drastiske grep over hele verden.

Helsepersonell ved infeksjonsposten på Ullevål sykehus er i beredskap og klare for å ta imot pasienter med Wuhan-viruset (coronaviruset).

Ifølge avdelingsleder Anne Maagaard ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus er ikke pasienter med det nye Wuhan-viruset høyrisikosmittepasienter, men har en smittsom sykdom som gjør at de skal isoleres på sykehus eller hjemme.

Infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus kan ta imot pasienter med Wuhan-viruset fra Oslo-området, men kan også bidra hvis det er behov ut over det. Andre sykehus er også fullt i stand til å håndtere slike pasienter.

Må beskyttes mot smitte

Pasientene som eventuelt kommer til Norge blir lagt på et rom som er isolert fra andre pasienter.

Ansatte som er hos pasientene må følge et strengt dråpesmitteregime med blant annet visir foran ansiktet, vern mot åndedrettet, smittefrakk og hansker.

– Vi har spesiell beredskap for å ta imot pasienter med smittsomme sykdommer. Vi behandler i det daglige slike pasienter, slik at vi er trygge på smitteverntiltak og føler at vi jobber på en trygg avdeling. Når det gjelder de aller dårligste pasientene har vi et godt samarbeid med intensivmiljøet, sier Maagaard.

Overlege: Sannsynlig at nordmenn vil bli smittet

I en artikkel i Tidsskriftet for legene skriver overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland at det er sannsynlig at nordmenn vil bli smittet. Han anbefaler de som har reist i et epidemisk område, som nå er deler av Kina, og får feber, hoste, kortpustethet eller muskelverk innen to uker, å kontakte lege.

Aavitsland sier sykdommen trolig smitter ved spyttdråper og indirekte via hender og gjenstander, og at hvor raskt den vil smitte påvirkes av graden og tidsforløpet av pasientenes smittsomhet og av hyppigheten av kontakter mellom smittede og usmittede.

Les også

Ikke host eller nys i armkroken | Bjørg Marit Andersen

– Målet er å forsinke starten

Så langt vet man at Wuhan-viruset smitter raskere enn sesonginfluensa, og Aavitsland tror flere vil bli syke med Wuhan-viruset enn årets influensa.

Overlegen sier det viktigste tiltaket er å oppdage mulige tilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme eller i sykehus

Overlegen mener at Norge ikke vil slippe unna pandemien, men håper at den kan forskyves en stund.

– Tiltakene kan forskyve epidemien til etter influensasesongen og flate ut epidemikurven slik at belastningen på helsetjenesten fordeles over lengre tid. Sykehusene bør nå starte forberedelsene til å kunne ta imot pasienter med alvorlig sykdomsbilde.

Les også

Influensatoppen er ventet i februar. I år kan de minste bli mer utsatt enn vanlig.

Driften går som vanlig

Avdelingsleder Anne Maagaard ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus bekrefter at de er forberedt på å ta imot pasienter med viruset.

– Situasjonen vurderes fortløpende. Det er mange her som den siste uken har jobbet mye med finpussing av beredskapsplaner og informasjon til ansatte og andre samarbeidspartnere, sier Maagaard.

Fordi det hverken er vaksine mot viruset eller medisiner som kan behandle pasientene mener Aavitsland at det kun er smitteverntiltak som kan redusere kontakthyppigheten og smittsomheten.

Pasienter som er syke med Wuhan-viruset blir lagt på isolat ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.

Anbefaler ikke å stenge skoler eller kollektivtrafikk

– Det viktigste tiltaket er å oppdage mulige tilfeller tidlig.

Når det gjelder folk flest mener Preben Aavitsland at det viktigste er god håndhygiene.

– Tiltak for å redusere kontakthyppigheten i befolkningen er ressurskrevende, har usikker effekt og er derfor ikke en del av strategien i Norge. Det anbefales ikke å stenge skoler, arbeidsplasser, kollektivtrafikk eller andre steder der folk samles.