Norge

Meddommer erkjenner uttalelse om dødsstraff

Meddommer erkjenner uttalelse om dødsstraff. Partene ber om at han fratrer.

  • Jostein Ihlebæk
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

Følg vår direktedekning her!

  1. juli klokken 14.34 skrev Thomas Indrebø, en av tre meddommere i terrorsaken, innlegget "Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!" på VG Debatt som trolig gjør at han må slutte som meddommer etter en dag.

Tingrettsdommer Wenche Arntzen gjorde det klart da retten ble satt om at meddommeren erkjenner å ha kommet med disse uttalelsene 23. juli.

Les også

«Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!»

Samtlige av partene fikk uttale seg ved rettsstart i dag, og sa at de mente det var riktig at meddomeren skulle fratre.

Det var nettstedet vepsen.nosom avslørte meddommerens uttalelse sent mandag kveld.

Partene orientert mandag kveld

Partene i rettssaken ble orientert også orientert om saken mandag kveld. Etter det Aftenposten.no erfarer, skal politiet ha arbeidet med saken om meddommeren og orientert aktoratet.

Behring Breiviks forsvarerteam bekrefter på vei inn i tingretten tirsdag morgen at de ble gjort kjent med de påståtte uttalelsene mandag kveld, og at de umiddelbart etter diskuterte saken innad i teamet.

På spørsmål om denne meddommerens status, dersom kommentarene stammer fra han, svarer Jordet:

— Ja, da hører han ikke hjemme i denne saken, sier Behring Breiviks forsvarer Tord Jordet.

Alle ber ham om å gå

Da rettsmøtet startet klokken 09.05, tok rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Arntzen, opp forholdet og ba om uttalelse fra partene.

— Vi er av den oppfatning at meddommeren bør vike sete, sa statsadvokat Svein Holden.

Kravet om rettferdig rettergang

Også forsvarerne var klare på dette. Advokat Geir Lippestad viste til domstollovens paragraf 108 (se nederst i artikkelen) og til menneskerettighetene om at man har krav på en rettferdig rettergang.

Dommerne har nå trukket seg tilbake for å vurdere saken, men ifølge Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen er det ingen tvil om at meddommeren blir nødt til å vike sete.

En varameddommer har fulgt rettsforhandlingene siden starten mandag morgen og kan tre inn i stedet for Indrebø.

Domstollovens § 108: «Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete. »

Veldig alvorlig

— Det er veldig alvorlig at lekdommeren ikke har opplyst om dette før – det kan selvsagt ha vært en forglemmelse, men dette viser hvor stor kraft Facebook og Twitter har. Det han skriver var jo en naturlig reaksjon i kjølvannet av 22. juli, men dette viser at alt man legger ut på sosiale medier blir lagret – og kan brukes mot deg. Skal man være dommer egner det seg ikke å ha kommet med slike ytringer, bistandsadvokat Sjak R. Haaheim.

Haaheim tror saken vil gå sin gang i dag – selv om lekdommer Inderbø kan bli erklært inhabil. Men stiller spørsmål om hva som vil skje hvis tingretten må finne en ny varadommer:

— Nå vil den nåværende varadommeren rykke inn, og hun har vært tilstedet i salen og fulgt saken. Utfordringen blir å finne en ny varadommer. I utgangspunktet starter rettssaken fra begynnelsen av. På en annen side finnes det videoopptak, og hvis partene synes det er forsvarlig kan kanskje den nye varadommeren få dette spilt av. Alternativt kan retten ta sjansen på å fortsette uten ny vara, sier Haaheim.

Han synes det er vanskelig å bedømme hvorvidt Tingretten burde ha visst om Inderbøs ytringer på sosiale medier.

— Denne saken viser at tingretten kanskje burde ha en rubrikk som spør hvorvidt en har kommentert saken i sosiale medier.

Thomas Indrebø (helt til venstre) la ut en melding på Facebook 23. juli som kan koste ham vervet.

Les mer om

  1. 22. juli