Norge

Kvinnekamp i 2013: Økt lønn og mindre vold

100 år etter at kvinner fikk stemmerett har vi spurt leserne hva de mener er dagens viktigste likestillingsspørsmål. - Ikke glem mennenes rettigheter, skriver mange.

Fra 8. mars toget 2007.
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

Kvinner har brukt stemmeretten i 100 år her til lands, og vil gjøre det igjen under stortingsvalget i september.

Les også

Hvilken sak mener du er nåtidens viktigste likestillingskamp? Si din mening!

Men hvor opptatt er nordmenn av likestilling? Og i så fall hva som engasjerer for tiden? Vi ba leserne om å si hva de mente.Avstemningen som begynte fredag kveld tyder på at aller flest er opptatt av at kvinner skal få like høy lønn som menn. Dette har vært en kampsak for kvinner i mer enn 100 år, men det er fremdeles et stykke å gå. Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 85 prosent av menns månedslønn i 2008.

Kamp mot vold

Nest flest stemmer fikk innspillet om at den viktigste saken nå er seksualisert vold mot kvinner.

— Det er ikke overraskende at lønn og vold mot kvinner er blant de tingene som engasjerer mest, sier likestillingsforsker Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

— Ved den siste stortingsmeldingen om likestilling ble det også fokusert på disse to sakene.

Lønn har som nevnt vært en viktig sak for kvinner svært lenge, mens kamp mot vold mot kvinner ble et viktig tema i kvinnekampen på 70-tallet har fått fornyet interesse også blant forskere de siste årene, mener Nielsen.

Sinte menn på nettet

Tett oppunder disse saken, er det på Aftenpostens nettsider kommet opp et forslag fra en anonym innsender om at det må bli slutt på "ensrettede fokus på kvinners rettigheter, mens man nesten helt neglisjerer menns rettigheter". Mange av leserne har gitt dette forslaget sin stemme. Ifølge den anonyme innsenderen er "fokuset på saker som varierende frisørpriser og klubber forbeholdt menn, foran omskjæring av gutter og verneplikten" gode eksempler på denne angivelige trenden til å neglisjere menns rettigheter.

Det er vel lov til å mistenke at innlegget er skrevet av en mann, og at en god del av dem som har stemt på forslaget er menn.

- Det er mange menn som er aktive på nettet som er sinte på kvinner, sier Nielsen.

- Det kan nok være at det er en del menn som føler at de selv ikke lykkes, og så blir de sinte over at kvinner kjemper for sine rettigheter.

Kvotering for søppeltømmere?

En humoristisk og anonym skribent, som påpeker at 99 prosent av alle søppeltømmere er menn, og som foreslår at 40 prosent av alle søppeltømmere burde være kvinner, når helt opp i toppskiktet i Aftenpostens nokså uvitenskapelige meningsmåling. Kanskje et svar på et spørsmål fra Aftenposten om det bør bli flere mannlige ansatte i barnehagene, siden ni av ti barnehageansatte er kvinner.

Andre mener det bør bli stopp på hele "likestillingsmaset", mens atter andre mener det er vanskelig for menn å påpeke det de måtte mene er diskriminering av eget kjønn uten å bli stemplet som kvinnehater.

— Den vanskeligste likestillingskampen er tydeligvis å forstå at likestilling ikke er det samme som likhet, skriver en som kaller seg Vebjørn.

Hilde Henningsgård skriver at den viktigste likestillingskampen er "å få se en ende på at noen menn føler de kan ta seg til rette med en kvinnes kropp, om det så er "utroskapskontroll" eller sex når hun er bevisstløs. En annen er å få løftet og inkludert våre nye landskvinner til det fulle".

Les også

  1. Vi trenger en norsk Lena Dunham!

  2. Vår tids kvinnekamp!

  3. - Et utdatert kvinnesyn er på fremmarsj

  4. Historieløst om likestilling

  5. - Store utfordringer gjenstår

  6. Én av to jenter stemmer ikke

Mange lavlønnsyrker er dominert av kvinner. Kamp for høyere lønn i disse yrkene, er blitt synonymt med kvinnekamp. Dette bildet er tatt 8. mars 2008