Norge

Regjeringen vil innføre bemanningskrav i barnehagene

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) lanserte den nye bemanningsnormen under et besøk i en barnehage på Nesodden i dag.

Det skal aldri være flere enn tre små eller seks store barn pr. ansatt. Men lovendringen vil ikke gjelde før i 2020.

  • Pål V. Hagesæther

Lav bemanning i barnehager har lenge vært et stridstema.

I Oslo demonstrerte foreldre og barnehageansatte foran rådhuset i desember, etter at kommunen sa opp den lokale avtalen om minstebemanning i forbindelse med budsjettkutt.

Nå vil Regjeringen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) lovfeste hvor mange ansatte det skal være i barnehagene.

De tre regjeringspartiene er blitt enige om å innføre en lov som sier at det skal være minst én voksen pr. tre småbarn og minst én voksen pr. seks store barn.

Dette er det samme som Øie-utvalget foreslo da de la frem sin rapport i fjor (se faktaboks).

Ifølge Regjeringens anslag, vil barnehagene dermed måtte ansette totalt 1800 flere pedagoger og assistenter, til en pris av 830 millioner 2013-kroner.

— Det viktigste vi kan gjøre for å sikre gode kvalitetsbarnehager er å styrke den gode grunnbemanningen vi har i dag, sier Halvorsen. Hun viser til forskningen om at nivået på bemanningen en av de faktorene som har størst betydning for barns trivsel og utvikling barnehagen, spesielt for de yngste barna.

Vil skjerme barnehagene for kutt

Men den nye normen skal ikke gjelde før i 2020.

I tillegg sier statsråden at den nye ordningen først vil bli innført når det «er budsjettmessig dekning for det».

Les også

Kommunene vil lovfesteantall barnehageansatte

På spørsmål om 2020 ikke er langt frem i tid, svarer Halvorsen at kommunene allerede nå vil måtte stoppe med å kutte i bemanningen hvis de vet at de må oppfylle et lovkrav frem i tid.— Så da blir det frys, og så må kommunene snu seg rundt og trappe opp antall ansatte istedet. Og da har man frem til 2020 å gjøre det på, sier Halvorsen.

Hun viser til at noen kommuner i dag kutter i barnehagebudsjettene og bemanningen.

- Denne normen betyr at kommunene ikke kan kutte i barnehagene uten at de skyver en stor regning foran seg. Det vil skjerme barnehagene for kutt fremover. Ordningen vil også begrense de private barnehagenes mulighet til å ta utbytte, fordi de må øke bemanningen.

- Men dere tar også forbehold om at det må være nok penger i budsjettet til dette?

— Det skal innføres innen 2020, og da skal kommunen få det som det koster. Men jeg må alltid ta det forbeholdet når det gjelder budsjetter.

— Det står beskrevet i stortingsmeldingen at det skal inføres gradvis. Det har en prislapp, og det bestemmer vi i hvert enkelt budsjett, legger hun til.

Halvorsen sier hun vil følge opp med en lovproposisjon og foreslå lovendringen ved første mulighet.

Ingenting om antall faglig ansatte

Det Halvorsen derimot ikke sier noe om i det nye Regjerings-målet, er hvor mange av de nye ansatte som skal ha pedagogisk utdanning.

— Jeg synes det var viktigere nå å sikre at de ressurerne som er i barnehagene, forblir i barnehagene.

På spørsmål om hun er fornøyd med andelen pedagoger i dag, som ifølge Halvorsen er en tredjedel, svarer hun:

— Det er et godt utgangspunkt, men SV kommer i helgen til å vedta at vi ønsker 50-50. Men i denne meldingen har vi konsentrert oss om å holde på voksentettheten.

-Lite ambisiøst

SV-leder Audun Lysbakken mener Regjeringens nye mål er det beste svaret de kunne gi på de rasende foreldrene som demonstrerte i fjor mot at Oslo fjernet sin bemanningsnorm.

Han får følge av Kristin Halvorsen, som har følgende å si til Olsos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard (H).

— Det er en fornøylse å innføre den bemanningsnormen som han akkurat har avviklet i Oslo. Den må han forpliktselse til å følge.

Torger Ødegaard (H) er på sin side ikke imponert over regjeringens forslag. Han reagerer særlig på at den ikke skal iverksettes før i 2020, og mener det er å føre velgerne bak lyset.

— Det er ekstremt lite ambisiøst. Og en ganske trist siste hilsen fra en regjering som sitter på oppsigelse fra velgerne, mener han.

- Men dere har selv fjernet normen om antall barn pr. assistent i Oslo. Er det ambisiøst?

Les også

Oslo refses for dårlig barnehagekvalitet

— Oslo har 6,1 barn per årsverk i snitt. På landsbasis er snittet 6,3. Og vi ligger stabilt, i motsetning til utviklingen ellers. Derfor ligger vi godt an til å etterleve en ny norm. Men det hjelper ikke med slike normer når det ikke utdannes nok barnehagepersonale. - Så en slik norm er en god ide så lenge det finnes nok ansatte å rekruttere?

-Nei, jeg har ikke noen tro på det. Slik driver vi ikke barnehager.

- Vil en ny norm skjerme barnehagene i Oslo mot nye budsjettkutt, slik Halvorsen antyder?

— Vi vil fortsette å satse på barnehage og skole, uavhengig av dette.