Enighet etter megling på overtid – reallønnsvekst for «folk flest»

14 timer på overtid ble det enighet i meglingen mellom LO, YS og NHO. En storstreik er avverget.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO.

Lederne i LO og NHO møtte pressen klokken 15, én time ette at flere medier meldte at partene i mellomoppgjøret var enige. Forhandlingene hadde da foregått på overtid siden midnatt.

– Vi har sikret reallønnsvekst for folk flest, sa NHO-leder Ole Erik Almlid.

Samtidig mener NHO at de har nådd sitt mål.

– Vi er veldig godt fornøyd. Det har vært tøffe forhandlinger, nå er vi i havn og har fått et oppgjør som gjør at vi kan styrke konkurranseevnen til norske bedrifter, sier Almlid.

– Økt kjøpekraft

– Vi har sikret arbeidstagerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønnede. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen kaller dette det beste forhandlingsresultatet på mange år.

– Våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider. Nå var det deres tur til å få sin del av kaka.

Oppgjøret omfatter rundt 165.000 medlemmer i LO- og NHO-bedrifter. Av dem får om lag 22 prosent av lavlønnstillegg.

Avtalen gir alle et generelt tillegg på 2,50 kroner per time, 4.875 kroner i året. Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478. 000 kroner) får et ekstra lavlønnstillegg på 3.900 kroner per år.

Historisk sett har det vært liten fare for storstreik ved et mellomoppgjør. Ifølge Fri Fagbevegelse har arbeidstagerne og arbeidsgiverne i privat sektor kommet til enighet i hvert eneste mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

25.000 var klare til streik

Dersom LO og NHO ikke hadde blitt enige, var det snakk om totalt 25.000 arbeidstagere fra LO og YS som ville blitt tatt ut i streik.

Ifølge en LO-oversikt omfattet første streikerunde bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring.

Fra YS' side var Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som ville vært omfattet av det første streikeuttaket.