Allmennleger og sykepleierne vil ha munnbind i offentlige rom med mye folk

Kjøpesenteret, enkelte arbeidsplasser og i kollektivtrafikken. Det er eksempler på situasjoner der munnbind kan være lurt, mener allmennlegene og sykepleierne. Men foreningslederne ser flere utfordringer.

Folkehelseinstituttet skal snart komme med en oppdatert anbefaling om bruk av munnbind blant befolkningen. Selv om myndighetene foreløpig ikke har rådet til bruk, er det flere som har tatt det i bruk på eget initiativ. Dette bildet ble tatt i Oslo i april.

– Det er klokt å innføre bruk av munnbind i situasjoner hvor mange samles tett uten at man selv kan innvirke på avstanden, som på offentlig kommunikasjon, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Hun får støtte fra leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, som mener befolkningen bør bruke ansiktsmaske når det ikke er mulig å være på en meters avstand i det offentlige rom. Det gjelder blant annet på buss, tog, trikk og fly, men også andre steder der folk er tett sammen.

Folkehelseinstituttet arbeider nå med eventuelle nye retningslinjer for bruk av munnbind og ansiktsmasker for folk flest. Inntil nå er dette ikke påbudt i Norge, og myndighetene har heller ikke sendt ut noen anbefaling om bruk til befolkningen. Dette til forskjell fra mange land.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det «om få dager» vil komme nye råd for blant annet munnbind, reiser med kollektivtransport og hvordan man kan begrense smitten.

Flyselskapene har innført påbud om beskyttelse, og det blir stadig vanligere at folk på eget initiativ bruker slike masker når de er i butikken eller på offentlig kommunikasjon.

Aftenposten omtalte nylig en studie som viser at selv hjemmelagede masker beskytter mot covid-19.

Les også

Munnbindkrav i store deler av Europa – derfor holder Norge igjen

Allmennlegene: God dokumentasjon på at munnbind nytter

Norsk forening for allmennmedisin har rundt 5000 medlemmer. Lederen Tangen sier det er god dokumentasjon på at riktig bruk av munnbind forhindrer smitte, og at generell bruk av munnbind eller ansiktsmaske i befolkningen har størst effekt for å hindre at de som ikke vet at de er syke, smitter andre før de får symptomer.

– Munnbind eller ansiktsmaske er aktuelt i situasjoner hvor man ikke kan opprettholde en meters avstand til fremmede. Jeg tror det er klokt å innføre bruk av munnbind i situasjoner hvor mange samles tett uten at man selv kan innvirke på avstanden, som på offentlig kommunikasjon.

Som eksempler nevner hun i tillegg kjøpesenter og arbeidsplasser der man sitter tett uten barriereglass.

Kvittum Tangen sier et alternativ er ansiktsmasker av tekstiler eller annet materiell som vil være billigere over tid. Effekten av disse maskene er ifølge Kvittum Tangen ukjent, og hun presiserer at det er viktig at maskene er av god kvalitet.

Legeforeningen sentralt opplyser at de har diskutert temaet siden februar, men avventer nå FHIs arbeid.

– Det aller viktigste er at alle holder minst en meters avstand til hverandre og er flinke med god håndhygiene og hostehygiene, sier Marte Kvittum Tangen.

Krever informasjonskampanjer

Lill Sverresdatter Larsen mener imidlertid at en rekke forbehold må på plass før et påbud om munnbind innføres slik at risikoen for å smitte andre blir mindre.

Hun presiserer at hvis bruk av munnbind skal ha effekt, må mange bruke det.

– Vi forventer at myndighetene kommer med en informasjonskampanje der de viser hvordan befolkningen skal bruke munnbind. I dag er bruken tilfeldig og ikke god nok. Det kan skade mer enn det gavner, rett og slett føre til mer smitte, sier Sverresdatter Larsen.

Hun har selv sett dette når hun har vært ute og reist.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av NSF, la ut dette bildet på Facebook etter at hun hadde sett farlig feilbruk av masker på flyplasser.

Sykepleierforbundet: Munnbind er dyrt og kan skape ulikheter

Hun er også bekymret over at et påbud kan ramme ulikt fordi prisene har øket. Pris på medisinske munnbind kjøpt på apotek eller i dagligvarebutikker koster i dag rundt 10 kroner stykke, viser en gjennomgang hos noen utsalgssteder.

– Ikke alle vil ha råd til å kjøpe munnbind. Noen vil bruke dem flere ganger. Andre vil kanskje dele på dem innad i en familie. Myndighetene må nøye vurdere kostnadene på medisinske munnbind, som er de beste, sier Sverresdatter Larsen.

Flere apotekkjeder er nå utsolgt for munnbind.

Ansiktsmasker, som kan vaskes og brukes flere ganger, ligger på rundt 160 kroner og oppover.

Les også

Skal vi bruke munnbind eller ikke? | Gunnar Hasle

Marte Kvittum Tangen deler Sykepleierforbundets bekymring over den høye prisen på munnbind.

– Prisen er mangedoblet sammenlignet med tidligere. Samtidig er det viktig at munnbind har god kvalitet om det skal brukes.

Bekymret for manglende munnbindbruk på sykehjem

Ved flere kommunale sykehjem er det ifølge Sverresdatter Larsen ikke innkjøpt tilstrekkelig med munnbind og masker.

– Det er ikke fordi det er mangel på utstyr, men på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Kommunene venter med å bestille til de må.

Lill Sverresdatter Larsen tror et påbud kan ha en annen positiv effekt.

– Et munnbind er veldig synlig, og kanskje vil flere bli påminnet om at koronasituasjonen ikke er over, og det svirrer et farlig virus omkring, sier hun.

– Rådene må henge sammen med smittesituasjonen

– Vi må gjerne få mer informasjon om filtreringsevnen. Dette burde vært oppgitt av produsent. Ansiktsmasker kan vaskes på over 60 grader og skal ikke brukes på nytt etter at de er tatt av før de er vasket, sier Tangen i allmennlegeforeningen.

Allmennlegenes foreningsleder sier rådene må komme ut fra den geografiske smittesituasjonen. Grunnen er at munnbind ikke vil ha noen betydning uten smitte i samfunnet.

– Men det er viktig at bruk av munnbind eller ansiktsmaske ikke fører til at man blir mindre nøye med å være hjemme om man har luftveissymptomer, eller at hoste- og håndhygienen blir dårligere. Det er en risiko.