Norge

- En del dårlige forslag

Retten til helsehjelp, bolig og trygd, er noen av rettighetene som foreslås til det nye kapitlet om menneskerettigheter i Grunnloven.

 • Aftenposten Redaksjon

- Altfor mange politiske spørsmål ligger an til å bli grunnlovsspørsmål. For eksempel bør de fleste av de sosioøkonomiske rettighetene overlates til den løpende politiske debatten, sier Morten Kinander, jurist i tankesmien Civita.

Morten Kinander, jurist i tankesmien Civita. Foto: Privat

Han tror utredningen kan bidra til å viske ut skillet mellom viktige og uviktige rettigheter.- Betydningen av ytringsfriheten, rettsstatsprinsippet og vernet mot tortur og vilkårlig fengsling blir relativisert hvis de står ved siden av en bestemmelse om helsehjelp. Vi må tørre å si at ikke alt som går under merkelappen «menneskerettigheter» bør inn i den norske Grunnloven, sier Kinander.

Professor Eivind Smith mener noen av forslagene er altfor bredt formulert, og at forholdet mellom den politiske handlefriheten og domstolene kan bli uklart.

- Hvem skal definere og bestemme når det blir mulig å gripe inn i noe som i utgangspunktet skulle nyte grunnlovsvern? Prisen er å ta inn bestemmelser som gir adgang til å gjøre unntak basert på skjønn. Dette vil enten føre til svekket vern eller gi domstolene bred adgang til å definere grensene, sier Smith.

Han har tidligere skrevet at innholdet i reformen må være viktigere enn å bidra til 200-årsjubileet til Grunnloven.

- Det er en viss fare for at man treffer vedtak mer for å markere festen enn fordi man virkelig har tenkt gjennom og ønsker vedtakenes innhold.

Professor Eivind Smith. Foto: Bendiksby, Terje

Relevante artikler

 1. NORGE

  Beskytter Grunnloven ufødte barn mot klimakrise?

 2. NORGE

  Direktøren for fylkesnemndene: – Vi har tatt signalene fra Menneskerettsdomstolen om barnevernssakene

 3. DEBATT

  Er mobilen en forlengelse av din person?

 4. POLITIKK

  «Høyesterett og domstolene må beskyttes mot raske lovendringer fra et knapt politisk flertall.»

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Domstolene skal ikke styre klimapolitikken

 6. VERDEN

  Kinesiske jusstudenter får norsk hjelp til å lære menneskerettigheter