Stortinget og Multiconsult enige – 55 millioner i forlik i byggeprosjektsaken

Stortinget og Multiconsult har inngått forlik i tvisten om selskapets leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26. Beløpet er på 55 millioner.

Dronebilde av Stortinget med Prinsens gate 26 øverst til høyre i bildet.

Stortingets direktør Marianne Andreassen og Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly er fornøyd med at begge parter nå kan legge denne saken bak seg.

Det har vært et utfordrende byggeprosjekt for både Stortinget og Multiconsult, med viktige læringspunkter for begge, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner.

Søksmål

Stortinget gikk til søksmål og krevde 125 millioner kroner fra selskapet. Multiconsult svarte da med å tilby 9 millioner kroner.

På tre år økte sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

Den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner ble kjent i februar i fjor og førte til at både stortingspresident Olemic Thommesen og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

De reelle kostnadene er imidlertid enda høyere, viser et internt notat med tittelen «Kostnader utenfor, men i tilknytning til, byggeprosjektet P26», som Aftenposten fikk innsyn i. Der summeres det opp ytterligere 219 millioner kroner i ulike kostnader Stortingets presidentskap mener har «direkte eller mer eller mindre tilknytning til byggeprosjektet».

Innenfor rammen

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) ville i fjor ikke garantere at anslaget på 2,3 milliarder kroner for de ovennevnte ekstrakostnadene blir sluttsummen for byggeprosjektet.

Dette er byggeprosjektet:

– Dette prosjektet har en historikk som tilsier at jeg ikke vil bruke ord som «garantere», men vi jobber svært tett for å følge opp prosjektet og sørge for at det holder seg innenfor rammene. Vi har styrket prosjektledelsen, får bistand fra Statsbygg og har krav om ukentlig avviksrapportering, sa hun i september i fjor.

prosjektets presentasjonsside heter det at byggeprosjektet fortsatt styrer innenfor kostnadsrammen på 2,3 milliarder kroner med god margin.

Ferdig i oktober

Siste fase er å fornye og senke avløpssystemet i gateløpet som går foran åpningen av innkjøringstunnelen. Arbeidet vil pågå gjennom sommeren og er planlagt avsluttet i oktober.

Den økte kompleksiteten i denne siste fasen gjør at det går noe mer tid før hele prosjektet er avsluttet. Siden det nye avløpsanlegget går i gaten rett foran innkjøringen til post- og varemottaket, blir innkjøringstunnelen tatt i bruk når ledningsarbeidene er sluttført.

I forlengelsen av byggeprosjektet kommer arbeidene med å gjøre Wessels plass til et sikkert, tilgjengelig og attraktivt byrom. Dette er et selvstendig prosjekt som inngår i arbeidene med å bedre sikkerheten i nærområdene rundt Stortingets bygninger.

Saken oppdateres.