Norge

Kraftig økning i bruk av varmepumper

Rapporten fra SSB viser at du ikke automatisk sparer strøm ved å gå til anskaffelse av varmepumpe.

Hver tredje enebolig i Norge har installert varmepumpe, men hele 40 prosent øker strømforbruket etter at varmepumpen er på plass.

  • Linda Johnsen Ørstavik

Les også:

At varmepumpe er blitt mer populært de siste årene, har sammenheng med at strømprisene har steget mye siden år 2000. I 2006 var det bare åtte prosent som hadde varmepumpe, og i 2004 kun fire prosent.

Mens i 2009 hadde 18,5 prosent av norske husholdninger installert varmepumper, og andelen var hele 33 prosent for eneboliger, viser tall fra SSB.

Interessant er det derfor at hele 40 prosent av de som går til anskaffelse av en varmepumpe for å kutte i energibruken, faktisk øker forbruket.

Langt fra alle reduserte strømbruken

Strøm er vår viktigste energikilde og står for rundt 78 prosent av energibruken.

Datamateriale fra husholdningenes nettleverandør over strømforbruket for årene før og etter installering av varmepumpe, viser nemlig at rundt 40 prosent har økt sitt strømforbruk.

60 prosent har redusert strømforbruket etter at de fikk på plass varmepumpen.

Tallene er korrigert for temperaturforskjeller.

Materialet viser også at noen av de som hevder at de har redusert strømforbruket sitt, faktisk har økt det. Dette kan skyldes at folk flest ikke har så god oversikt over strømforbruket sitt.

Mange årsaker til økt forbruk

Det kan være ulike grunner til at strømforbruket øker, eller ikke endres noe særlig, når man får seg varmepumpe.

For det første er det mange som reduserer bruk av ved eller olje fordi varmepumpe er mer lettvint, og siden strøm til oppvarming i praksis blir billigere.

Endring i adferd har også betydning. Omtrent 25 prosent sier de har økt innetemperaturen, mens 33 prosent sier at de varmer opp flere rom enn før. Om lag 25 prosent bruker den til kjøling om sommeren.

Ute— og innetemperatur har også stor betydning. Jo varmere man har det inne, og jo kaldere og fuktigere det er ute, jo dårligere er effekten.

Det ser ut til å være en tendens til at de som bor i varmere strøk har bedre effekt av varmepumpen enn de som bor i kaldere strøk.

Høyest energibruk i eneboliger

Energibruken varierer mye mellom ulike bolig- og husholdningstyper. Husholdninger i enebolig og våningshus bruker langt mer energi enn de som bor i en blokkleilighet.

I 2009 var gjennomsnittlig energibruk i en enebolig på rundt 25.700 kWh. I et våningshus ble det i gjennomsnitt brukt rundt 30.600 kWh, mens det i en blokkleilighet ble brukt bare om lag 10.500 kWh.

Dette har sammenheng med større areal i frittliggende boliger, og at det ofte er flere personer som bor der.

Bruker minst energi i Oslo

Det brukes mest energi i Hedmark og Oppland, med et gjennomsnittsforbruk på rundt 26.600 kWh i 2009. Det skyldes at det er kaldere her enn i resten av landet, og at folk har relativt store boliger.

En husholdning i Oslo bruker i gjennomsnitt minst energi, med 14.500 kWh i 2009, noe som har sammenheng med at det er flere enslige her, og mye blokkbebyggelse.

Gjennomsnittlig boligareal i Oslo for husholdningsundersøkelsen for 2009 var 85 kvadratmeter, mot 119 kvadratmeter på landsbasis. Dessuten er det noe mildere i Oslo enn i mange andre landsdeler.

Les også

  1. Pussefiller kan selvantenne

  2. Dette trenger vi hjelp til

  3. Energiforbruket når nye høyder

  4. Forventningsfall i boligmarkedet