Kritiserer LOs maktposisjon

Arbeiderpartiet gir LO for stor makt, mener Civita-leder Kristin Clemet. På sikt truer Jens Stoltenberg den nordiske modellen han skryter så mye av, tror hun. YS og Unio føler de blir satt utenfor.

LO-leder Roar Flåthen (t.h.) og statsminister Jens Stoltenberg under Arbeiderpartiets og LOs fagpolitiske valgkampåpning på hotell Royal Christiania i Oslo fredag.

LO har enda større makt enn størrelsen tilsier, konkluderer tankesmien Civita i en ny rapport. Clemet får langt på vei støtte fra lederne i YS og Unio.

- Vi vet at det er helt spesielle bånd mellom LO og Arbeiderpartiet. Lederne møtes i Samarbeidskomiteen. Journalister og andre som er opptatt av makt, bør se nærmere på hva som skjer der, i stedet for å konsentrere seg om First House, Geelmuyden. Kiese og kommunikasjonsbransjen, mener Clemet.

Overfor Aftenposten bekrefter YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Unios Anders Folkestad at de av og til opplever at LO og Arbeiderpartiet åpenbart er blitt enige før de andre inviteres til samarbeid.

I en kronikk NHO-president Kristin Skogen Lund skrev i fjor høst, klaget hun over det samme.

Ett eksempel er Regjeringens kontaktutvalg, der alle parter møtes. LOs konkurrenter gir uttrykk for at makten er blitt flyttet til andre fora, og at utvalget er et sted der innspillene tillegges begrenset vekt.

LO dominerer

- Omtrent halvparten av dem som har jobb i Norge, er medlem i en fagorganisasjon. LOs markedsandel er på 53 prosent. Da er det vel ikke så rart at de tillegges mest vekt?

— Ingen sier at det ikke er legalt. Men det blir samlet veldig mye makt i forholdet mellom LO og Ap. Det reduserer de andres legitime interesser.

Les også

Her kan det bli streik fra torsdag

Civita har intervjuet 14 ledere fra de andre store organisasjonene i trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstagere. De sier at det var stor forskjell på Kjell Magne Bondevik som statsminister og Stoltenberg.

En av fagforeningslederne sier: Når det passer LO, så samarbeides det.

- Jeg har sagt til statsministeren at dette ikke er i Aps interesse, sier YS-leder Kvalheim.

Anders Folkestad i Unio sier at det var mye lettere å få kontakt med Bondevik enn med Stoltenberg.

Truer modellen

Clemet har merket seg at Jens Stoltenberg legger stor vekt på den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet når han skal forklare landets økonomiske suksess.

- Da er det rart at han indirekte truer balansen i systemet ved å gi LO så stor vekt, sier hun. - Og han retter en advarende pekefinger mot meningsmotstanderne sine og sier at de truer systemet.

- Hvem er det han peker mot, og hvordan truer de?

- Han peker mot dem som vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven i 2006, som om vi ikke hadde et trepartssamarbeid tidligere.

Arbeidsgiverne ønsker å reversere en endring Stoltenberg-regjeringen gjennomførte som gir de sentrale fagorganisasjonene vetorett ved omfattende endringer i arbeidstiden. Bondevik-regjeringen som satt fra 2001 til 2005, gjorde endringer i loven LO mislikte sterkt og som LO brukte som argument for å hjelpe den rødgrønne regjeringen til makten.

Kvalheim og Folkestad vil ikke være med på at hele systemet er truet, men sier at Regjeringen må være forsiktig. Samtidig er begge innforstått med at LO er like stor som alle de andre fagorganisasjonene tilsammen. I systemet har kjøttvekten alltid spilt en rolle.

- Dessuten er jo LO flinke til å ta opp saker som gjelder oss alle sammen, sier Kvalheim.

Da det ble kjent at Civita arbeidet med rapporten, sa LO-leder Roar Flåthen til Klassekampen: Hun må gjerne prøve seg på å splitte fagbevegelsen, men det vil hun ikke lykkes med.

Det ler Clemet litt av:

- Han kan jo ikke si at vi splitter fagbevegelsen når det vi vil, er at alle skal høres. Oppfatter han det som splid, har han kanskje et for stort bilde av seg selv.

Båndene er for tette mellom statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen, mener Civitas leder Kristin Clemet.

Flåthen: Ikke bare størrelsen som gir innflytelse

LO-leder Roar Flåthen sier i en e-post at han ville blitt overrasket om Civita hadde kommet frem til en annen konklusjon. Flåthen mener Civita er motstander av hva LO står for. Men han er fornøyd med at Civita innser at LO har stor innflytelse.

Denne innflytelsen kommer, ifølge Flåthen, ikke bare av størrelsen, men også bl.a. av at LO fører en helhetlig politikk og tar ansvar for samfunnsutviklingen. Han tilføyer at det fagpolitiske samarbeidet skjer i full åpenhet og gir resultatet som kommer alle arbeidstagere til gode.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) var i går opptatt med NATO-toppmøtet i Chicago og hadde ikke anledning til å kommentere rapporten.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) minner om at det også på arbeidsgiversiden er foreninger som mener NHO tillegges vel mye vekt.

- Men vi må innse at både NHO og LO rett og slett har flest medlemmer og derfor veier tyngre, sier Bjurstrøm.

Hun tilføyer: - Jeg har vært veldig oppmerksom på dette og er opptatt av at alle skal føle at de blir hørt.

Til Clemets uttalelse om at balansen i trepartssamarbeidet kan trues, sier hun:

- Det synes jeg er en oppkonstruert problemstilling. Men jeg tar all slik kritikk alvorlig og vil snakke med organisasjonene.