Hun har endret Veivesenet utenfra – nå skal hun endre veikjempen innenfra

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland forstår at hun møtes med motvilje når hun nå overtar Statens vegvesen. Det har en rekke årsaker.

Den 9. oktober undertegnet Ingrid Dahl Hovland som Nye Veier-sjef en kontrakt med entreprenøren Hæhre om bygging av syv kilometer ny firefelts E39 vest for Stavanger og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. To dager senere ble hun sjef for Statens vegvesen, som nå skal konkurrere prosjekt for prosjekt med Nye Veier.

I fire år har hun ledet regjeringens veiselskap Nye Veier, en suksesshistorie som er en sterkt medvirkende årsak til at Statens vegvesen (SVV) nå bygges helt om. SVV krympes også med flere tusen ansatte. Endringene, der SVV tilpasser seg Nye Veiers modell og organisering for utbygging, kommer samtidig med at fylkene har overtatt ansvar for fylkesveiene, og at mange ansatte i denne forbindelse anmodes om å søke jobb her.

Fredag 1. november overtar Ingrid Dahl Hovland (60) som veidirektør og sjef for nettopp denne krympende kjempen.

Les hele saken med abonnement