Alle over 55 år skal undersøkes for tarmkreft fra neste år

Et permanent screeningprogram for tarmkreft skal gjøre at 300 færre dør av tarmkreft hvert år. Fra neste år vil kvinner og menn over 55 år få innkalling til screening.

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, sier vi kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året med nasjonal tarmkreftscreening.
  • NTB

De første innkallingene til screeningprogrammet skal sendes ut i 2020 og skal implementeres i hele landet innen 2024.

Regjeringen vil øke bevillingen til tarmkreftscreening med 24,7 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det gir en total ramme på 97 millioner kroner i året, skriver VG.

Screeningprogrammet baseres på undersøkelse av blod i avføringen, en såkalt iFOBT-test. Et test-kit sendes til pasienten som tar prøven selv og sender den tilbake i posten, skriver VG.

Kan redusere dødeligheten med 300 personer

Testen skal gjentas annethvert år i ti år, altså fem ganger. Dersom det blir funnet blod i avføringen, kalles pasienten inn til koloskopi, som er en tykktarmsundersøkelse der en slange føres inn i tarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm.

Ifølge Kreftforeningen er tarmkreft blant sykdommene som tar flest liv. Sykdommen er også en av få som kan oppdages før det utvikler seg til kreft. I dag har Norge screeningprogrammer for brystkreft og livmorhalskreft.

– Det er anslått at vi med en nasjonal tarmkreftscreening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året. Så vi har ingen tid å miste, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei til VG.