Norge

Georg Apenes (76) er død

Den tidligere Høyre-politikeren og direktøren for Datatilsynet ble 76 år.

Dette bildet av Georg Apenes er fra 2009.
  • Arild Færaas

Georg Apenes fra Fredrikstad døde sent søndag kveld, får Aftenposten opplyst fra Høyre. Apenes var syk i en lengre periode før han døde.

Han var gift med Ingrid I. Willoch, høyrepolitiker og tidligere varaordfører i Fredrikstad.

Lenger nede i saken kan du lese noen av Apenes’ mange fantastiske sitater.

Apenes var jurist før han ble journalist i Fredriksstad Blad på 70-tallet. Så ble han stortingsrepresentant fra Høyre fra 1977 til 1989.

Det siste han gjorde i sin yrkeskarrière var å være direktør for Datatilsynet. I 21 år frem til han gikk av med pensjon i 2010 var han personvernets vaktbikkje.

– Politisk inspirator av rang

Kristin Clemet er leder i den borgerlige tenketanken Civita.

– Jeg vil huske Apenes som en god venn og en politisk inspirator av rang. Særlig da jeg var yngre, men også opp til det siste har han vært vel verdt å lytte til, sier Clemet.

Hun beskriver Apenes som veldig kunnskapsrik og retorisk svært elegant.

– Han behersket språket og hadde en humoristisk snert. Apenes var også både liberal og konservativ. Han tilhørte et parti som sier de er det, men for Georg Apenes betydde det noe.

Clemet viser til at Apenes var veldig opptatt av liberale grunnverdier.

– Dette kunne vi finne igjen i engasjementet for personvern – staten skal ikke bare beskytte oss, men staten skal også beskytte oss mot seg selv.

Den siste artikkelen Georg Apenes skrev i Aftenposten: Gi Edward Snowden nobelprisen

– En høvding

Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet og overtok for Apenes i 2010.

– Han har vært veldig viktig for personvernet, og var en høvding i personverndebatten. Hans sterkeste side var hans prinsipielle holdning til personvernet.

Thon peker som Clemet på Apenes store retoriske kunnskaper:

– Han klarte å kommunisere vanskelige problemstillinger på en enkel måte.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier til Aftenpostenat han og partiet har mottatt meldingen med sorg, og at deres tanker går til hans nære familie.

– Jeg vil huske Georg Apenes som en tydelig og sterk politiker.Han var alltid opptatt av de lange linjene i politikken, ikke minst av grensen mellom statens makt og den personlige friheten. Derfor ble også veien kort fra topp-politikk til direktørstillingen i Datatilsynet.

Dette bildet er fra 1981 da Apenes ble valgt inn til sin andre av tre stortingsperioder.

Ridder Apenes

Apenes ble også utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i 2010.

På Stortinget satt han blant annet i utenrikskomiteen og justiskomiteen. Apenes var også medlem av Europarådets parlamentariske forsamling i åtte år, og han var formann i Pressens Faglige Utvalg.

Etter at han gikk av fortsatte han i kampen for personvernet. Han var blant annet sentral i organisasjonen Digitalt Personvern som kjempet mot datalagringsdirektivet.

I tillegg har han skrevet svært mange artikler og bøker som skapte mye debatt.

For mange er også Apenes kjent i forbindelse med at moren hans ble drept i 1978. Han engasjerte seg sterkt i kampen for en oppklaring. Først 29 år senere ble det drapet oppklart.

Brukte store ord

Georg Apenes var aldri redd for å si fra hva han mente, og han sparte heller ikke på ordkruttet. Her er noen eksempler:

I Stortinget i 1983 sa han dette da det ble vedtatt at Vinmonopolet skulle stenges på lørdager:

«Det er direkte umoral å frata folk arbeidet uten hverken å ha bevisteller sannsynliggjort at et slikt overgrep vil redusere alkoholmisbruket eller alkoholskadene.»

Til NRK Dagsnytt i november sa han dette om Høyres stortingsrepresentant Martin Engeset:

– Han er massivt udugelig, jeg synes han er inkompetent, selvopptatt, bornert og en skam for sitt parti.

(Dette fikk ham ekskludert fra Fredrikstad Høyre, før han ble invitert inn i varmen igjen.)

Sammenlignet DLD med Stasi

Og i kampen for personvernet sa han blant annet dette om Datalagringsdirektivet:

«Dette er som klippet ut av en av Stasis håndbøker: Vi må
vite mest mulig om flest mulig.»

og

«Rett skal være rett: Antagelig vil all kriminalitet forsvinne som dugg for solen når man bare først får fjernet friheten.»

Og generelt om personvern kan Apenes’ syn illustreres med et sitat som han flere ganger kom med, med litt forskjellig ordlyd:

«Når jeg går på toalettet, låser jeg døren. Men det er ikke fordi jeg har tenkt å gjøre noe ulovlig der inne.»

Kilder: snl.no, Vårt Land, stortinget.no, civita.no, Aftenpostens arkiv

Les også

  1. Kåre Valebrokk: Hjelp oss, Georg Apenes!

  2. Apenes-drapet oppklart

  3. På gamle stier når jobben er over

Les mer om

  1. Personvern
  2. Datatilsynet