Politiet får to nye helikoptre

Regjeringen ønsker å kjøpe inn to nye helikoptre til politiet, med mulighet for å kjøpe også et tredje, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2.

Politi fikk sitt første helikopter i 2004. Da ble dette ansett for å være svært avansert, men politiets to helikoptre bærer nå preg av tidens tann.

Anundsen sier regjeringen har besluttet å fremme forslaget om helikopterkjøp for Stortinget, men det er ukjent hvor mye de vil koste. Regjeringen skal nå inn i konkrete forhandlinger om kjøp, skriver kanalen.

Helikoptrene blir noe større enn dagens helikoptre, og skal gi en viss transportstøtte som raskt skal kunne frakte en første responsstyrke inn i en akutt situasjon.

Les også

Fem år etter 22. juli-terroren: Nå kan politihelikoptrene brukes av skarpskyttere

– Nå er politihelikoptrene en ren observasjonsplattform. Med en egen transportkapasitet vil politiet kunne komme fram mye raskere, for eksempel fra beredskapssenteret, sier Anundsen til kanalen.

Politiets helikoptertjeneste har i dag to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters. I februar meldte TV 2 at helikoptrene er så gamle at de slår sprekker og trenger omfattende vedlikehold hver gang de har vært i luften.

Les også

Slik sikrer politiet ditt distrikt mot terror

Allerede i juni 2014 anbefalte Politidirektoratet i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet at det kjøpes inn tre nye politihelikoptre og at de to eksisterende blir skrotet. En slik investering ble anslått til 262,5 millioner kroner.

Anbefalingen om kjøp og kostnadsrammen blir lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Regjeringen legger fram statsbudsjettet 6. oktober.