Norge

Det tok fire år, men nå har Folkehelseinstituttet slettet uskyldiges DNA-profiler

Først fire år etter at det ble kjent at Folkehelseinstituttet satt på et ulovlig DNA-register har de ryddet opp.

  • Arild Færaas

Rettsmedisinsk institutt, som det het da det lå under Universitetet i Oslo, hadde i årevis lagret sensitive DNA-profiler til uskyldige, vitner og fornærmede.

Våren 2011 ble saken offentlig kjent da VG skrev om Datatilsynets funn av et ulovlig DNA-register. Over en lengre periode kjempet først instituttet mot at noe som helst skulle slettes. Men de tapte til slutt. Først hos Datatilsynet og så endelig hos Personvernnemnda.

Nå, snaut fire år etter at saken ble kjent, og over fem år etter at interne rapporter stilte spørsmål ved lagringen, har Folkehelseinstituttet endelig ryddet opp.

Har slettet alt Kripos har bedt dem om å slette

De har slettet alle profiler som Kripos har bedt dem å slette. Det vil si DNA-testede personer som har vært siktet, men som senere har fått saken sin henlagt eller er blitt frikjent i retten.

Folkehelseinstituttet fikk i mars i fjor brev fra Kripos med krav om å begynne slettingen. Kripos' nestsjef Vigleik Antun uttrykte i fjor høst sin misnøye med fremgangen i sletteprosessen.

Først måtte FHI gjøre slettingen manuelt og det tok lang tid, men i desember fikk de på plass en automatisk løsning som har satt opp slettefarten.

TIDSLINJE:

Les også

Historien om DNA-skandalen

Venter med vitner og fornærmede

Kripos' presseansvarlig Ida Dahl Nilssen sier til Aftenposten at det samme automatiske sletteverktøyet også kan brukes til å slette referanseprofiler. Det vil si DNA-profiler som fornærmede, vitner eller andre som må elimineres fra en sak, frivillig har gitt fra seg.

Men fordi Kripos skal gjøre en gjennomgang av hvilke referanseprofiler de fortsatt trenger til alvorlige og uoppklarte straffesaker, er slettingen av dette utsatt.

Alt som ikke trengs skal så slettes.

Les også

  1. Ingen vet hvor mange DNA-profiler av ofre og vitner som er ulovlig lagret

  2. Tusenvis av uskyldige nordmenn ligger fortsatt i ulovlig DNA-register

  3. 4 av 10 mener staten bør lagre DNA-profiler på alle nyfødte

  4. Politiet henlegger nesten halvparten av tyverisakene før de har fått DNA-svar

  5. Nå blir alle som får samfunnsstraff DNA-registrert for alltid