Norge

Kvinne døde på Haukeland - reagerte ikke på antibiotikabehandling

En kvinne i 40-årene døde 56 timer etter at hun kom til Norge. Kroppen reagerte ikke på antibiotika-behandlingen.

Haukeland sykehus i Bergen
  • Hanne Louise Åkernes

Det kommer frem i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det var avisen Nordlys i Tromsø som først omtalte saken.

Kvinnen kom til Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus i Bergen etter å ha fått en brannskade på en reise til Pakistan i fjor. Kvinnen var bevisst og snakket da hun ankom sykehuset. 56 timer senere var hun død.

Legene hadde da jobbet intenst med å finne en kombinasjon av antibiotika som kunne ta knekken på de åtte resistente bakteriene de fant hos kvinnen. At det var så mange, gjorde jobben spesielt krevende.

Ikke første gang pasienter kommer fra utlandet med resistente bakterier

– Dette er resistente bakterier som vi tidligere nesten ikke har funnet i Norge. Vi har skrevet i artikkelen at det er sannsynlig at bakteriene er blitt ervervet under sykehusoppholdet i Pakistan. At det blir vekst av bakterier i brannsår kan komme av vanskelige hygieniske forhold, mangel på utstyr eller at man ikke har mulighet for å rengjøre sårflatene godt nok, sier Henning Onarheim, overlege ved Brannskadeavdelingen ved Haukeland til Bergens Tidende.

Det er ikke første gang de opplever at brannskadepasienter har med seg resistente bakterier fra utlandet. Allerede i 1998 hadde en pasient med seg resistente bakterier fra Alicante til Brannskadeavsnittet.

  • Hva er egentlig antibiotikaresistens, hvor kommer den fra, og hvorfor sprer den seg så fort?

Her er en fagartikkel fra Aftenposten som besvarer spørsmålene. De fortalte også at det finnes slike «under cover»-bakterier som er resistente mot alle kjente typer antibiotika.

Hardere kamp mot resistente bakterier

De siste fire-fem årene har det vært en rask økning av resistens i Norge. I hovedsak kommer bakteriene fra personer som har vært på reise og blitt syk i land med høy forekomst av antibiotikaresistens.

Nå vil Onarheim gjøre andre leger og sykehus oppmerksomme på utfordringen.

– Man kan få seg negative overraskelser. Pasientene må ved innleggelse i sykehus i Norge isoleres, bakteriologiske prøver må tas så snart pasienten er kommet i hus, og isolasjon må eventuelt forlenges også selv om de første prøvene er negative. Vi har tatt lærdom av denne hendelsen og vil ha høy oppmerksomhet også i fremtiden. Jeg ser ikke hva vi kunne gjort bedre, men sett i ettertid er alltids noen ting vi kunne gjort annerledes, sier han.

Sykehuset i Pakistan frarådet at pasienten ble flyttet

Da kvinnen hadde rett på behandling i Norge, gav Haukeland allerede tredje dag etter skaden beskjed om at pasienten kunne tas i mot på Brannskadeavsnittet. Sykehuset i Islamabad frarådet derimot i starten at hun ble flyttet, og det tok derfor 27 dager før hun ankom Bergen.

– Verken bred, empirisk antibiotikadekning eller omfattende organunderstøttende tiltak motvirket utviklingen, skriver Onarheim og medarbeidere i artikkelen.

Kan ta ett døgn å finne hvilken antibiotika som virker

Arnfinn Sundsfjord, professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, forteller til Nordlys at han fortalte historien fra Bergen på en internasjonal konferanse i Tromsø nylig.

– Dette er en økende problemstilling. Hvis du får en kritisk alvorlig blodforgiftning kan det stå om timer fra du får behandling til du enten overlever eller dør. Hvis man er i en situasjon hvor pasienten har multiresistente bakterier, vil det kunne ta ett døgn å finne ut hvilke antibiotikatype som virker på den aktuelle bakterien. Hvis du da ikke har fått rett antibiotika i løpet av det første døgnet, så er det en reell fare for å dø, sier Sundsfjord til avisen.

Det er første gang det publiseres en artikkel om et dødsfall i Norge som knyttes til antibiotikaresistens.

I regjeringens handlingsplan fra 2015 er det et mål å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020. De siste årene har bruken økt i Norge, både innenfor sykehus og hos tannleger.

  • Vestens løsninger for å hindre antibiotikaresistens er ikke nok, heter det i en annen fagartikkel i Aftenposten om antibiotikaresistens.

Dette er resepten:

Vi må skaffe rent vann og sanitærforhold til alle, forby antibiotika til friske dyr og umiddelbart stanse miljøutslipp av antibiotika.

  • Én grunn til at Norge rammes av antibiotikaresistente bakterier er at nordmenn tar med tusenvis av gatehunder hjem fra ferie.

Vår kjærlighet for utenlandske løshunder kan true folkehelsen, sier Veterinærforeningen. Hundene har med seg multiresistente bakterier, rabies og revens dvergbendelorm, som kan smitte mennesker og medføre uhelbredelig sykdom og død.

Les mer om

  1. Antibiotika
  2. Haukeland universitetssykehus
  3. Antibiotikaresistens