Norge

Regjeringen vil fjerne tidstyvene i departementene

Antall departementsansatte i Norge: 4600. I Sverige: 4600

Erna Solbergs regjering (øverst) har 4600 departementsansatte for å styre Norge. Fredrik Reinfeldts regjering (nederst) har det samme antallet departementsansatte for å styre Sverige - som har fire millioner innbyggere mer.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Nå går kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner løs på hvordan Regjeringens byråkrati fungerer.

- Vi tar egen medisin. Klarer vi å fjerne noen tidstyver, kan det gi bedre kvalitet og mer effektive tjenester, sier Jan Tore Sanner.

Da Solberg-regjeringen flyttet inn regjeringskontorene i høst, overtok de et regjeringsapparat med 4601 departementsansatte og 750 ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, som leverer fellestjenester til byråkratene.

Til sammenligning styrer statsminister Fredrik Reinfeldt hele Sverige - med sine ni millioner innbyggere - med 4600 ansatte.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned en bred ekstern utredning av hvordan departementene blir administrert.

Nå setter Sanner ned en bred ekstern utredning av hvordan departementene blir administrert.

-  Det har ikke vært gjort før, sier Sanner.

Mange administrerer

Tall Aftenposten har fått fra Kommunal— og moderniseringsdepartementet, viser at Regjeringen bruker omlag 1650 årsverk på administrative funksjoner.

900 personer ansatt i administrasjonsavdelingene i de 15 departementene og Statsministerens kontor, men 750 er ansatt i DSS.

Les også:

Les også

Her er departementenes OL- instruks for TV i arbeidstiden

- Disse tallene omfatter også mange støttefunksjoner som går langt utover det å flytte papir frem og tilbake. Her ligger også de som jobber med statsbudsjett, høringer, sikkerhet og vakthold. For oss er det likevel viktig å se bredt på hva som kan gjøres for å effektivisere og forbedre administrasjonen, sier Sanner.

Reduserer antall mål

—  Har du selv sett noen tidstyver i regjeringskontorene?

- Ja, det har jeg. Det første vi har gjort, er å redusere antallet mål i tildelingsbrevene etter at antall mål ble fordoblet de siste åtte årene. Jeg ser også at saker tar lengre tid når de beveger seg mellom departementer.

-  Det er flere ansatte i regjeringskontorene i Norge enn i Sverige?

-  Jeg mener vi har en god administrasjon i Norge, men er opptatt av å se om vi kan gjøre den enda bedre.

Les også:

Les også

- Siv Jensen har sluttet å spytte ut ordet «byråkrat»

- Når vi har lovet å forenkle og forbedre offentlig sektor, må Regjeringen også gripe fatt i vår egen organisasjon. Det kan være nyttig å vurdere om noen oppgaver kan løses enklere, om noen oppgaver kan falle bort eller kjøpes i det private markedet, eller om det er mulig med flere fellesfunksjoner for departementene, sier Sanner.

Byråkratene vil bidra

Avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet vakte oppsikt da han i kronikken «Hvorfor ting tar tid» i Aftenposten 20. september 2012 beskrev et embetsverk som drukner i rapporteringskrav, kontroll og tungvinte rutiner, kombinert med en grunnleggende frykt for kritikk.

- Vi skal bidra og komme med forslag til å effektivisere departementene. Men jeg tror samtidig at regjeringskontorene i dag drives meget effektivt sammenlignet med andre land, sier leder i NTL Sentralforvaltningen Bjørn Halvorsen.

-  Vi er helt enige at man skal kutte unødig rapportering og papirarbeid.

Les også

  1. Vi må gjøre oss overflødige

  2. Har gitt den nye statsråden suveren drahjelp

  3. Regjeringsskifte for dummies

  4. For mange departementer,for få politikere