Norge

Stortinget gir veteraner ankerett

Stortingsflertallet sørger for at veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010, får ankerett i erstatningssaker.

Norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan, ankommer Gardermoen i januar 2014. Gruppen som nå får ankerett, er i hovedsak nordmenn som tjenestegjorde i det krigsherjede landet.
  • og NTB

– Dette er en viktig seier i kampen mot bruk og kast av norske soldater, og for en verdig behandling av skadede veteraner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Utenriks- og forsvarskomiteen avga sin innstilling i saken for en knapp måned siden. Saken begynte som et representantforslag fra Bjørnar Moxnes, som ikke sitter i komiteen.

I komiteen var det flertall for at veteranene som er blitt påført skader i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010, skal få tilbake ankeretten i erstatningssaker. Denne retten mistet de i 2017 da den nye forsvarsloven trådte i kraft.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått stortingsflertallet med seg på at også veteraner som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010, skal ha ankerett i erstatningssaker.

– Det er denne skammelige politikken vi nå har fått gjennomslag for å reversere, sier Moxnes.

– Siden vi kunngjorde forslaget i vår, har vi fått flere henvendelser fra veteraner. I ett av tilfellene vi kjenner til, vurderer vedkommende nå om han skal selge bilen eller huset for å betale advokatutgifter til å føre klagesaken i retten, ettersom han ble skadet etter 1. januar 2010 og derfor ikke har noen kostnadsfri ankemulighet. Det haster å gi disse veteranene en reell klagemulighet, sier Moxnes.

Lover rask avklaring

Da Stortinget behandlet saken onsdag, sikret venstresiden og KrF flertall, mot regjeringspartienes ønske. Stortinget vedtok at et regjeringsoppnevnt utvalg skal komme tilbake med et forslag til en ny klageinstans. I dette utvalget deltar også veteranenes egne organisasjoner.

– Grunnen til at KrF ikke ønsker å videreføre dagens ordning, er at den forskjellsbehandler veteraner skadet før og etter 2010. KrF er glad for at det nå blir slutt på denne forskjellsbehandlingen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Spørsmålet nå er når en ny ordning vil tre i kraft. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lovet i tirsdagens debatt at det vil skje snart.

– Dette er et arbeid jeg er veldig opptatt av å få på plass. Så jeg kan svare et klart ja på at det skal gå fort, sa statsråden.

Fikk ikke fullt gjennomslag

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortinget med vedtaket tar et helt nødvendig ansvar for alle soldatene som er sendt ut i krig og konflikt.

– Norske politikere kan ikke be om noe større fra enkeltmennesker. Da må også Stortinget stille opp for veteraner som har det vanskelig, og derfor er det kjempeviktig å få denne klageadgangen tilbake. Det er også svært viktig at regjeringens modell om å legge dette til Finansklagenemnda legges død, sier Lysbakken.

Han fikk ikke gjennomslag i Stortinget for det han og Moxnes aller helst ønsket, å gjeninnføre de tidligere reglene.

– Jeg skulle ønske at vi bare kunne vedta at den gamle og gode modellen med en nemnd underlagt Forsvarsdepartementet kunne bestå. Å bestille en utredning slik de borgerlige partiene la opp til, er unødvendig bruk av tid, sier Lysbakken.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Krigsveteraner