Bortføringsdømte i Holmlia-saken fikk mildere straff i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har senket straffen for tre unge menn som er dømt for bortføringssaken på Holmlia i Oslo i 2015. En mann og en kvinne er frikjent.

Volden mot offeret skjedde i denne leiligheten på Hauketo.
  • og NTB

I Oslo tingrett ble alle fem dømt til fengsel fra fem år til fem år og ti måneder. I Borgarting lagmannsrett har tre personer fått redusert fengselsstraffene til mellom tre år og ni måneder til fire år og ni måneder.

– Vi har ikke fått snakket med klienten ennå, men vi legger til grunn at hun selvsagt er fryktelig lettet, sier den 40 år gamle kvinnens forsvarer, Johannes Wegner Mæland, til TV 2.

Påtalemyndigheten har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke saken.

– Det er en svært omfattende dom. Vi må bruke tid på å sette oss nøye inn i dette. utover det har jeg ingen kommentar per nå, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen.

Denne bilen ble brukt i bortføringen, og har tydelige blodspor.

Det var i 2015 at en 50 år gammel mann ble bortført fra Holmlia og utsatt for grov vold i en leilighet på Hauketo. Først etter to døgn ble han sluppet fri i et skogholt på Mortensrud.

At offeret ble påført alvorlig psykisk skade og har varig redusert livskvalitet som en følge av bortføringen, ble lagt til grunn i dommen.

«Lagmannsretten finner ikke noen formildende omstendigheter ved selve frihetsberøvelsen.", heter det i dommen.

Lagmannsretten mener det er grunn til straffereduksjon som følge av politiets behandlingstid i saken og henviser også til mennenes unge alder.