Stiftelsestilsynet oppretter tilsynssak mot mirakelpredikant

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen og hans stiftelse Misjonen Jesus Leger, åpner Stiftelsestilsynet tilsynssak.

Lørdag avslørte VG at predikanten Svein-Magne Pedersen samler inn store pengesummer til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

– Bakgrunnen for vår tilsynssak er opplysninger som fremkommer i medieoppslag, og som gir risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, heter det i et brev fra Stiftelsestilsynet til Misjonen Jesus Leger, skriver VG mandag.

Pedersen har samlet inn penger fra givere med opplysninger om at hans stiftelse Misjonen Jesus Leger har 24 barnehjem i India og 2.000 munner å mette. VGs granskning viste at nødhjelpsprosjektene ikke eksisterte. Saken ble møtt med sterke reaksjoner og krav om politietterforskning.

Etter at VG satte søkelys på saken, har Pedersen erkjent at han ikke har hatt oppfølging med barnehjemmene de siste tre årene, blant annet fordi de ble overlatt til en annen stiftelse.

Svein-Magne Pedersen har ikke ønsket å la seg intervjue, men har i stedet kommunisert via sin advokat John Christian Elden. Elden har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette.