Norsk forbruk på Europa-toppen

Norsk forbruk pr. innbygger er nesten en femtedel høyere enn i Sverige.

Vi er ofte på kjøpesenteret. Ingen land i Europa har så høyt personlig forbruk som Norge.
  • Sigurd Bjørnestad

Norge har Europas høyeste forbruksvolum pr. innbygger. I fjor var det personlige forbruket 37 prosent høyere enn gjennomsnittet for dagens 28 EU-land.

I fjor lå vi 17 prosent over svenskene og 20 prosent over danskene, visertall Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde mandag formiddag. Avstanden til svenskene har vært stort sett stabil de siste tre årene.

I motsatt ende ligger Polen og Spania med forbruk godt under EU-gjennomsnittet. Norges personlige forbruksvolum pr. innbygger er 88 prosent høyere enn i Polen og nesten 50 prosent høyere enn i Spania.

I Hellas har det i mange år gått nedover på grunn av finanskrise og eurokrise. Forbruket pr. innbygger var i fjor 85 prosent av gjennomsnittet for EU. Men det er likevel 16 prosent høyere enn forbruket pr. innbygger i Polen.

Les også

Forfallet lurer i bakgrunnen

Helt i bunnen ligger små land i Øst-Europa. Albania har et forbruk pr. innbygger som er 35 prosent av EUs gjennomsnitt. Det personlige forbruket pr. innbygger i Albania er en fjerdedel av forbruket i Norge, slik disse tallene måler det.

Tallene sikter mot å måle forbruksvolum ved at de tar hensyn til prisforskjeller mellom landene.

Høyest produksjon

Enda mer suveren er Norge i tallene for produksjonsvolum pr. innbygger (BNP— bruttonasjopnalprodukt). Regnet pr innbygger var volumet 95 prosnt høyere enn gjennomnsittet i EU. Aldri før har avstanden vært større.

Bortsett fra noen år med økonomisk nedtur i Norge har avstanden gjennomgåede økt i hele tallrekken tilbake til 1995. Da var produksjonen pr. innbygger 35 prosent høyere enn i det som i dag er EUs 28 medlemsland. I 2000 var avstanden økt til 65 psoent, mens produksjonen pr. innbygger i fjor var nesten dobbelt så høy.

Les også

- Vi har veldig mye mer penger enn vi kan bruke

Luxembourg ligger foran Norge, men det skyldes at mange av dem som jobber og produserer i Luxembourg bor i nabolandene. I tallene blir dermed produksjonen delt på atskillig færre enn dem som skaper den.

Norges er spesielt i Europa ved at utvinningen av en verdifull, knapp naturressurs inngår i verdiskapingen. Utvinningen av olje og gass blir i disse tallene regnet som verdiskaping like god som annen prouksjon i fabrikker, butikker og kafeer. Men å tappe en knapp naturressurs kan på mange måter sammenlignes med å ta penger ut av banken, og deretter si at i år har lønnen vært høy.

Regnet i forhold til andre land er produksjonen pr. innbygger i Norge mye høyere enn personlig forbruk pr. innbygger. Årsaken er at mye av inntektene blir spart i i Oljefondet. Norge har høye inntekter, men også høy sparing.

Tallene fra EUs statistikkbyrå Eurostat og SSB forteller også at Norge har Europas suverent høyeste prisnivå. Men så lenge inntektene er tilsvarende høye, blir forbruksnivået likevel helt på toppen.