Polen svarer Norge med å utvise diplomat. Nå vekker striden internasjonal oppsikt.

En norsk diplomat ble mandag kveld erklært uønsket i Polen, kort tid etter at Norge erklærte en polsk diplomat uønsket i Norge.

Den polske ambassaden i Oslo mandag kveld.

Kunngjøringen fra polsk UD kom noen timer etter at utenriksdepartementet i Oslo erklærte at den polske konsulen Slawomir Kowalski er uønsket i Norge.

– Slik situasjonen er blitt og i tråd med internasjonal praksis er en norsk diplomat ikke lenger velkommen i Polen, heter det i en erklæring fra det polske utenriksdepartementet mandag kveld.

Diplomatstriden mellom Norge og Polen vekker nå internasjonal oppsikt og mandagens hendelser blir omtalt blant annet i New York Times:

«Polen sa at det ville utvise en norsk diplomat i bytte, i en sjelden disputt mellom de to landene, som har sterke økonomiske forbindelser», heter det i artikkelen fra nyhetsbyrået Reuters, som New York Times har publisert.

Jobber med konsulære saker

En kilde i UD sier til Aftenposten at det dreier seg om en diplomat som blant annet jobber med konsulære saker. Det skal ikke være kommet noen klager eller innsigelser mot hvordan de norske diplomatene i Polen har jobbet, i motsetning til når det gjelder den utviste polske diplomaten.

Norske UD-ansatte er etter det Aftenposten kjenner til overrasket over reaksjonen fra Warszawa.

Polens ambassade i Oslo, ved krysset mellom Bygdøy Allé og Drammensveien, lå mandag kveld mørklagt og tilsynelatende tom.

– Personlig oppførsel

Tidligere mandag opplyste konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til NTB at Polens konsul Slawomir Kowalski er uønsket som diplomat i Norge

– Dette skjer fordi hans personlige oppførsel ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat, sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til NTB.

Utenriksdepartementet har mottatt gjentatte klager på konsulen, som blant annet går ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid.

Han har også nektet å etterkomme pålegg fra politiet og er ved noen anledninger blitt politianmeldt. Konsulens oppførsel er blitt tatt opp gjentatte ganger med Polens ambassade de siste årene.

Nødt til å erklære ham uønsket

I henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem har Norge rett til å erklære personer med diplomatstatus i Norge for uønsket. Dette innebærer ifølge UD en plikt for Polen til enten å tilbakekalle angjeldende person eller bringe hans tjenestegjøring ved ambassaden til opphør.

– Utenriksdepartementet oppfordret polske myndigheter til å hjemkalle konsulen, som er normal fremgangsmåte før noen fratas sin status som diplomat med privilegier og immunitet i Norge. Når denne anmodningen ikke er blitt etterkommet, har UD sett seg nødt til å erklære ham uønsket som diplomat i Norge, opplyser Enstad.

Barnevernskonflikter

Kowalski har flere ganger blitt omtalt av norske medier i forbindelse med saker knyttet opp til barnevernet i Norge. Han skal blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

UD ba i januar Polen om å kalle hjem konsulen, men Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz gikk imidlertid ut kort tid etter og fastslo at konsulen blir på kontoret som planlagt til slutten av juni.

Den polske ambassaden har ikke svart på NTBs henvendelser i saken.