Nasdaq melder seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs

Finansminister Siv Jensen (Frp) avgjør budkampen om Oslo Børs, der amerikanske Nasdaqs nordiske datter utfordrer Amsterdam-baserte Euronext.

Administrerende direktør for Nasdaq Nordics ,Lauri Rosendahl, legger inn et bud på Oslo Børs som overgår budet fra Euronext både på pris og innhold, mener konsernsjef Bente A. Landsnes og styreleder Catharina Hellerud i Oslo Børs VPS Holding ASA. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Styret i Oslo Børs anbefaler at aksjonærene slår til på et bud fra Nasdaq Nordics på 152 kroner per aksje. Det er sju kroner mer per aksje og totalt 300 millioner kroner over budet Euronext kom med på julaften.

Euronext kontrollerer i øyeblikket over halvparten av aksjene på Oslo Børs VPS gjennom 5,3 prosent direkte eierandel og forhåndsaksept på 45,2 prosent av aksjene. Nasdaq har på sin side fått forhåndsaksept på 35,11 prosent av aksjene, inkludert de to største eierne DNB og KLP.

Myndighetene avgjør

Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS forteller at det er norske myndigheter som skal godkjenne et salg, og som dermed også avgjør en eventuell budkamp.

Avgjørelsen tas av Finansdepartementet etter råd fra Finanstilsynet senest fire måneder, pluss inntil tjue virkedager, etter at søknad om oppkjøp er levert.

– Vi har jobbet iherdig med både Euronext og Nasdaq de siste ukene. Vi har vurdert de to tilbudene opp mot hverandre. Og vi tror at vurderingene vi har lagt til grunn, også vil være noe norske myndigheter vil legge vekt på. Det handler om både strategiske og markedsmessige vurderinger, sier Landsnes.

Nordisk synlighet

Styret og administrasjonen ved Oslo Børs har lagt vekt på mer enn prisforskjellen, understreker Landsnes. Ikke minst mener de at Nasdaqs nordiske posisjon kan være en avgjørende faktor. Nasdaq eier allerede Københavns Fondsbørs, Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen og Kauphöll Íslands.

– Det er et stykke fra Paris til Oslo, sier Landsnes på NTBs spørsmål om Børsen håper på mindre politisk skepsis ved å selge til en nordisk aktør enn det som er uttrykt etter budet fra Euronext.

– Vi vet at nærhet er viktig for alle nordiske konserner. Det er allerede et veldig godt, etablert nordisk samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, finansmyndigheter og de store bankene. Vi mener også det er en risiko for at norske selskaper blir mindre synlige på en europeisk plattform enn på en nordisk, sier hun.

Tunge aktører med

DNB, som eier 19,8 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, sier i en pressemelding at de historisk har ment at Oslo Børs bør ha en sterk forankring i det norske markedet.

– Med de alternativene som nå foreligger, mener vi at Nasdaq tilbyr den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og Verdipapirsentralen, skriver storbanken.

KLPs konsernsjef Sverre Thornes sier i en pressemelding at Nasdaqs bud og planer for Oslo Børs og Verdipapirsentralen best vil ivareta og videreutvikle børsens rolle som kapitalkilde og markedsplass for næringslivet. KLP eier 10 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

Samlet vurdering

En av de avtalte betingelsene i budet fra Nasdaq er at Oslo Børs beholder sitt merkenavn, og at den norske modellen for regulering, ledelse og tilsyn skal opprettholdes.

I budet - som verdsetter Oslo Børs til 6,5 milliarder kroner - ligger det også inne 6 prosent rente fram til kjøpet er gjennomført.

Ifølge børsens styre er det en samlet vurdering som tilsier at Nasdaqs bud er det beste for alle interessenter, inkludert aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet.

– Basert på grundige diskusjoner med Nasdaq er styret av den oppfatning at en sammenslåing mellom Nasdaq og Oslo Børs VPS er logisk fra et strategisk, bransje- og markedsmessig perspektiv, heter det i pressemeldingen fra børsen.