Norge

Private vil overta deler av kulldriften på Svalbard – regjeringen sier nei

En gruppe investorer ønsker å overta driften av kullgruvene i Svea Nord og Lunckefjell på Svalbard, men får nei av regjeringen.

Regjeringen besluttet tidligere i høst at to av de tre gruvene som hittil er drevet av Store Norske på Svalbard skal stenges og at all infrastruktur rundt dem bygges ned.
  • og NTB

Den tidligere styrelederen og direktøren i gruveselskapet Store Norske på Svalbard, Robert Hermansen, er med i en gruppe som enten ønsker å kjøpe stedet Svea, eller leie bygningsmasse og gruveutstyret.

I gruppen er også investorer som allerede er engasjert i Svalbard, blant annet entreprenørbedriften Leonhard Nilsen og sønner (LNS), skriver Klassekampen.

– Inne i fjellet ligger det kull klar for å bli tatt ut. Enorme summer er brukt til forberedelser. Gruva kan bli lønnsom svært raskt, sier Hermansen til avisen.

  • Les også: Ny kabel kan frigjøre Svalbard fra kullet

Han er skuffet over at bare Senterpartiet på Stortinget stemte mot å starte rivingen av gruveanlegget. Han mener riving vil gjøre det umulig å komme i gang igjen.

Uaktuelt å selge

I Næringsdepartementet avvises initiativet kontant. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier det ikke er aktuelt å legge til rette for bruk av Svea til annen aktivitet når oppryddingen er gjennomført.

Det er heller ikke aktuelt å selge grunneiendom eller infrastruktur, med mindre det er snakk om infrastruktur som kan flyttes og selges og det fremstår som forretningsmessig, sier han.

Vedtatt nedlagt

Regjeringen besluttet tidligere i høst at gruvene skal stenges og all infrastruktur bygges ned. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen bevilget 141 millioner kroner. Kostnaden er beregnet til 700 millioner de neste fire årene.

I et brev til næringskomiteen på Stortinget skriver imidlertid næringsminister Monica Mæland (H) at Store Norske har beregnet kostnadene til 1,4 milliarder.

Departementet vil komme tilbake til endringer i bevilgningsbehovet i revidert nasjonalbudsjett for 2018, skrev Svalbardposten i slutten av november.

Les mer om

  1. Svalbard
  2. Store Norske
  3. Kull