Norge

Høyre vil ha mikroplastfilter i vaskemaskiner

Om tre år kan det bli forbudt å selge vaskemaskiner og tørketromler som ikke er utstyrt med et eget mikroplastfilter.

En av kildene til utslipp av mikroplast er vaskemaskiner og tørketromler. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

  • og NTB

– Vi må vurdere en lang rekke tiltak som begrenser utslipp av mikroplast i havet. En av kildene til slik forurensning er vaskemaskiner og tørketromler, sier Høyres Stefan Heggelund til NTB.

Han leder et utvalg i Høyre som skal legge frem en resolusjon for grønn omstilling under landsmøtet senere i vår. Å utrede krav om mikroplastfilter på vaskemaskiner og tørketromler er et av forslagene. Målsettingen er å få et slikt påbud på plass i 2021.

Stort problem

Heggelund viser til at 8 millioner tonn plast hvert år havner i havet. Dersom utviklingen fortsetter i dagens tempo vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050, poengterer han.

– Om du vasker en fleecejakke for eksempel, så kan den slippe ut så mye som 250.000 mikroskopiske plastpartikler pr. vask. Et mikroplastfilter vil kunne begrense eller forhindre dette utslippet, sier han.

Teknisk mulig

Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen er nettopp tilbake fra et møte i den europeiske hvitevareorganisasjonen Applia. Plastproblematikken sto på dagsordenen, sier han.

– Plast i havet er et stort miljøproblem, som påvirker alle bransjer, ikke bare hvitevarebransjen. Men alle må bidra, sier Røsholm, som mener det er viktig å sørge for at eventuelle nye norske regler harmoniseres med EU.

Han mener det trolig er teknisk mulig å innfri kravet om et mikroplastfilter, men hevder det vil gå på bekostning av tids- og strømforbruk.

Økt forbruk

Røsholm viser til at mikroplastpartiklene er veldig små, noe som vil kreve svært finmaskede filtre.

– Maskinene vil bruke lengre tid på å tømme seg for vann og tømmepumper må gjøres kraftigere for å klare å presse vannet igjennom. Dette vil medføre høyere energiforbruk, sier han.

Om prisene vil bli høyere også, er han mer usikker på.

– Vi har ikke sett at nye teknologier og myndighetskrav tidligere har medført høyere pris på hele produktkategorien, sier Røsholm.

Det selges mellom 210.000 og 250.000 vaskemaskiner i Norge hvert år.