Norge

Drapsdømt som drepte medfange, må sone lovens strengeste straff

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen på 21 års forvaring mot mannen som i fjor drepte en overgrepssiktet medfange i Ringerike fengsel.

Drapet skjedde i Ringerike fengsel i Buskerud. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
  • og NTB

Retten konkluderer med at det fortsatt vil være fare for at den drapsdømte mannen vil begå nye, grove voldshandlinger – også om han først slipper ut når han har nådd en alder av 80 år. Den nå 57 år gamle mannen sonet en dom på 17 og et halvt års fengsel for drap på en vaktmester i Oslo da han drepte en overgrepssiktet medfange med en smørkniv.

Drapsofferet, en 58 år gammel mann som over en 30-årsperiode gjentatte ganger er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, satt i varetekt i Ringerike fengsel i nok en overgrepssak. Han ble stukket i nakken under et måltid relativt kort tid etter at han ble satt inn på Ringerike.

Erkjente straffskyld

Gjerningsmannen erkjente straffskyld da drapssaken gikk for tingretten, og han forklarte at han hadde bestemt seg for å drepe pedofile når han fikk sjansen til det. Han anket likevel over straffeutmålingen fordi han anførte at vilkårene for en tidsubestemt forvaringsstraff ikke var innfridd.

Borgarting lagmannsrett støtter seg til erklæringen til de rettspsykiatrisk sakkyndige i konklusjonen om at ordinær fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig vern for samfunnet mot mannen, selv om han skulle ha sonet samtlige 21 år.

Ingen anger

De sakkyndige fastslår at det er nærliggende fare for nye voldshandlinger med henvisning til gjerningsmannens «kalde planmessighet i sin egen agenda, hans kyniske holdning om at han er i sin fulle rett til å ta liv ut fra egne vurderinger av krenkelser og offerets antatt pedofile handlinger».

– Han bruker vold instrumentelt for å oppnå sine mål. Viser ingen anger, men er heller stolt av det han har gjennomført. Han ønsker å fortsette med drap på pedofile om han skulle få muligheten igjen, skriver de sakkyndige i sin erklæring.

Les også

  1. 56-åringen ønsket å drepe tre han mente var pedofile. Måtte gi opp de to andre da de rømte.

Les mer om

  1. Ringerike