Regjeringen ønsker å opprette et register over 22. juli-pårørende

For å gi informasjon til pårørende og etterlatte etter terroraksjonen 22. juli 2011 ønsker Statsministerens kontor å registrere navn og adresser.

Blomster lagt ned til minne om ofrene på Utøya. Bildet er tatt i slutten av juli 2011.
  • Arild Færaas

Erna Solbergs ansatte har vært i dialog med Datatilsynet, får vi bekreftet fra både regjeringen og tilsynet.

I et brev sendt fra Erna Solbergs kontor 25. april i år skriver de at målet med registeret er å gi pårørende og etterlatte «informasjon om pågående prosesser med tilknytning til terroraksjonen 22. juli 2011, for eksempel arbeidet med forskjellige minnesmarkeringer og minnesmerker.»

— Bare navn og adresser

— Vi har startet en dialog med Datatilsynet for å avklare de rettslige rammene rundt en eventuell opprettelse av et slikt register med utelukkende navn og adresser, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen ved Statsministerens kontor til Aftenposten.

Fagdirektør Cecilie Rønnevik i Datatilsynet sier at de i utgangspunktet er positive til at et slikt register skal opprettes. Men regjeringen må kanskje søke konsesjon.

- Selv om navn og adresser ikke er sensitiv informasjon er dette en spesiell gruppe mennesker. Men det kan løses innenfor loven gitt at det baserer seg på et samtykke.

Borgersen ved Statsministerens kontor sier de nå ser på hvilke muligheter de har for et slikt register.

— Dette er for å sikre at denne gruppen får tidlig, relevant og korrekt informasjon.

Er positiv

Trond Henry Blattmann er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22.juli.

— Jeg har ikke noen sterke meninger, men ser positivt på dette om regjeringen skal bruke det for å gi informasjon, sier han.

Fakta om 22. juli-terroren:

Fredag 22. juli 2011 klokken 15.25 eksploderte en bombe i Regjeringskvartalet i Oslo. Åtte personer ble drept og ni personer alvorlig skadet.

500 personer befant seg i området da bomben eksploderte. Mange av disse ble påført fysiske skader og psykiske lidelser.

Senere samme dag klokken 17.21 startet et massedrap på Utøya i Hole kommune. 564 personer befant seg på øya. 530 av disse var ungdommer som deltok på AUFs sommerleir.

69 personer ble drept, de fleste ved skyting eller som følge av skyting. 33 ungdommer ble skadet av skytingen. I tillegg til fysiske skader ble et stort antall personer påført psykiske lidelser.

Anders Behring Breivik ble 24. august 2012 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for terrorangrepene.