Orkla dropper egg fra høner i bur

Orkla Foods Norge har besluttet å gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner i sine produkter innen 1. januar 2020.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Orkla Foods Norge føyer seg dermed inn i rekken av både dagligvarekjeder og matvareprodusenter som har kuttet buregg de siste årene.

Beslutningen om å gå over til burfrie egg har Orkla tatt i nært samarbeid med Nortura, som også er hovedleverandøren av egg til selskapet i dag, skriver Nationen tirsdag.

Nortura har satt som mål å legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024, og deres produsenter vil i perioden før dette trinnvis legge om fra miljøbur til frittgående produksjon.

– Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge.