Disse skal bli den nye bufferen mot Russland

I denne nesten glemte leiren skal et nytt Finnmark landforsvar være på plass i januar. Foreløpig består det av syv mann.

Jørn Erik Berntsen (foran) og «generalstaben» som skal bygge opp Finnmarks nye landforsvar. Allerede i januar skal de få selskap av et tresifret antall soldater på oppstillingsplassen på Porsangmoe, også kalt Porsangermoen. Fra v. orlogskaptein Trond Sjøtun, major Arvid Sommerbakk, oberstløytnant Per Arne Kjøtrød, major Ole Kristian Eriksen og major Jan-Ove Fossli.

På den nakne oppstillingsplassen på Porsangmoen i Finnmark samles seks av de syv i «generalstaben» som har fått jobben med å få forsvaret av Finnmark opp å stå. Stødig i front står oberst Jørn Erik Berntsen. Allerede i januar skal 180 soldater samles her for oppstilling.

Nye Finnmark landforsvar er Norges direkte svar på opprustingen på russisk side. Igjen skal Forsvaret ha tunge våpen i landets nordligste fylke.

Les hele saken med abonnement