Forbrukerrådet fant giftstoffer i drikkeflasker for barn

Forbrukerrådets tester av drikkeflasker viser at flere av disse lekker kjemikalier. Hello Kitty-flasken er vest i klassen.

En test av elleve drikkeflasker for barn viser at flere lekker kjemikalier.

Etter flere runder med testing i seks måneder er konklusjonen klar: Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker mest giftstoffer.

Stoffene det er snakk om er ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly.

– Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord.

Av de elleve drikkeflaskene som ble testet kom denne på jumboplass.

Han understreker at alle de testede flaskene har lekkasje-verdier som er innenfor de fastsatte grensene.

– Disse lekkasjene er langt under grenseverdiene. Derfor kommer vi ikke med en anbefaling til foreldrene om å kaste flasker av denne typen, men her har produsentene et betydelige potensial for forbedring. Det bør være et mål at produkter barna våre bruker hver dag skal ha minst mulig farlige kjemikalier, sier Instefjord.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har testet flaskene på oppdrag fra Forbrukerrådet med tanke på utlekking av helse- og miljøskadelige stoffer.

To fikk smilefjes

Plastprodukter kan potensielt inneholde tusenvis av ulike kjemiske forbindelser. Ingen av de testede flaskene lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko, opplyser rådet.

Grensen for å gi grønt smilefjes ble satt til at «total mengde organisk stoff mindre enn 0,2 mikrogram/l». Det er to flasker som kommer ut med grønt smilefjes, og som rådet kan anbefale. Det er flaskene «Behållare» fra Ikea og «Sistema Square» fra Coop Obs.

– Det gjelder å velge giftfrie produkter der vi kan. Den store variasjonen i hvor mye helseskadelige stoffer flaskene lekker, viser at flere produsenter har et betydelig forbedringspotensial. Ikke minste gjelder det produsenter av drikkeflasker som brukes av barn, og som selges av en rekke store forhandlere i Norge, sier Instefjord.

– Lovlige verdier

Aftenposten har vært i kontakt med Toys R US på Alnabru. Butikken opplyser at de ikke lenger selger flasken av den typen som kom på jumboplass. For øvrige spørsmål henviser de til presseavdelingen i Danmark.

Kommunikasjonssjef Line Camilla Westrup Rasch i Top Toy (eier av Toys R Us) skriver i en e-post til Aftenposten at verdiene funnet i drikkeflaskene ikke vekker bekymring hos dem.

– Verdiene er fullt ut lovlige etter EUs produktsikkerhetsregler. I plastprodukter til matvarer er der en rekke grenseverdier. Verdier i drikkeflasken ligger langt fra disse, skriver Rasch i e-posten.

Hun eksemplifiserer dette med at stoffer som er avgitt er målt til 6,2 mikrogram pr. liter. Det svarer 6,2 milliarddeler eller 0,00000062 %. Til sammenligning er EUs grenseverdier på 60 milligram pr. liter.

Hello Kitty-flasken er dessuten en gammel vare som stort set er utsolgt i våre butikker, og som vi ikke har bestilt flere eksemplarer av, påpeker Rasch.