PST og Kripos etterforsker innbrudd i datasystemene i Helse sør-øst

Ukjente aktører har brutt seg inn i datasystemene i Helse sør-øst. Helseforetaket mistenker at profesjonelle står bak, og PST og Kripos er koblet inn i saken.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser alvorlig på innbruddet i Helse Sør-Østs datasystemer.
  • NTB

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sør-øst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet sier at det så langt ikke er noe som tyder på at noen har lyktes med datainnbrudd i de øvrige helseregionene. Og ingenting tyder på at kommunehelsetjenesten er berørt.

Sikkerhetsorganer samarbeider

Partene i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS) – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, PST og Kripos - jobber sammen med hendelseshåndtering og teknisk analyse.

– Dette er en sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelige ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.