Ungdom med delt bosted etter skilsmisse har like god psykisk helse som barn av ikke-skilte

Ungdommer som bor like mye hos mor og far etter foreldrenes samlivsbrudd, har færre psykiske plager enn de som bor mest hos én av foreldrene – eller i en stefamilie.

Mie Edvardsen Flateby bor annenhver uke hos mamma og pappa. Hun tror hun ville savnet den ene forelderen dersom hun bodde mest hos den andre.

Det er et av de viktigste funnene i Norges største undersøkelse om hvordan ungdom har det etter at foreldrene har skilt lag.

7070 16–19-åringer har svart på spørreskjema om blant annet sin psykiske helse som en del av Ung@hordaland-undersøkelsen.

Les hele saken med abonnement