Norge

Ber Datatilsynet vurdere om gamblere blir ulovlig overvåket

Norske myndigheter sitter på informasjon om nordmenns pengebruk på utenlandske spillselskaper. Nå blir Datatilsynet bedt om å vurdere om personvernet er ivaretatt.

Norske myndigheter har innført en rekke tiltak for å beskytte det norske spillmonopolet mot utenlandske aktører. Hittil har de hatt begrenset effekt, delvis fordi spilleselskapene har klart å omgå dem. Foto: Jon Hauge

  • Arnfinn Mauren

– Vi har grunn til å tro at Lotteritilsynet har fått tilgang til kontonumre som tilhører norske statsborgere som har satset penger på utenlandske pengespillselskaper, sier generalsekretær Maarten Haijer i den europeiske pengespillorganisasjonen EGBA (European Gaming and Betting Association).

Opplysningene skal ha blitt gitt til Lotteritilsynet av Valutaregisteret, som et ledd i kontrollen av det norske forbudet mot å formidle utbetalinger til og fra utenlandske spillselskaper.

EGBA har gjentatte ganger forsøkt å få stoppet dette forbudet – uten å nå frem. Nå ønsker imidlertid organisasjonen å rette søkelyset mot hvilke følger forbudet har for den enkeltes personvern, og om det er i tråd med norsk og internasjonalt regelverk.

– Hvis Lotteritilsynet har fått tilgang til informasjon vedrørende private bankkonti fra Valutaregisteret, har tilsynet fått tilgang til opplysninger fra Valutaregistret utover hva formålet med registret skulle tilsi samt overvåket individer som ikke har gjort noe straffbart, mener advokat Petter Bjerke hos advokatfirmaet DLA Piper. Firmaet har på vegne av EGBA sendt et 30-siders brev til Datatilsynet om saken.

Gjort for å identifsere tredjeparts betalingsløsninger

I syv år har norske banker vært pålagt å blokkere transaksjoner til og fra utenlandske spillselskaper. Men bruk av tredjeparts formidlere gjorde dette vanskelig.

Generalsekretær Maarten Haijer i den europeiske pengespill-organisasjonen EGBA. Foto: EGBA

Ved hjelp av opplysninger fra Valutaregisteret har imidlertid Lotteritilsynet klart å identifisere de mest brukte av disse formidlerne. Disse er nå blitt «svartelistet».

For å identifisere disse har Lotteritilsynet bedt om opplysninger om pengetransaksjonene. I et brev til advokatfirmaet DLA Piper opplyser Valutaregisteret at det er utgitt informasjon om type transaksjoner, antall transaksjoner, beløp, norsk kontonummer, utenlandsk kontonummer og utenlandsk mottager. Overfor Aftenposten bekrefter Valutaregisteret at det er gitt opplysninger til tilsynet.

– Vi har nå bedt om ytterligere detaljer om hvorvidt opplysningene bare gjelder testspillere som er ansatt i Lotteritilsynet eller om det også gjelder spillere som ikke på noen måte har gitt samtykke til eller er klar over at slik informasjon er sendt videre. Denne anmodningen er blitt avvist av Valutaregisteret, opplyser Maarten Haijer i EGBA.

Ønsker Datatilsynets vurdering velkommen

Det er ikke uvanlig at Lotteri- og stiftelsestilsynet får opplysninger fra Valutaregisteret.

Avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet. Foto: Lotteritilsynet

Tilsynet har en generell tilgang til å etterspørre opplysninger fra registeret - til bruk i sine kontroller enten det gjelder pengespill, kampfiksing eller forhold i stiftelser.

– Men vi gjør vurderinger i hver enkelt sak når det gjelder hva vi trenger av opplysninger, og vi bestreber oss på å begrense slike anmodninger til akkurat de opplysningene vi har behov for, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.

Hun utelukker ikke at tilsynet kan sitte på personopplysninger, men hovedformålet med undersøkelsene i disse sakene har vært å identifisere betalingsformidlere og omfanget av transaksjonene.

– Men vi ser gjerne at Datatilsynet vurderer vår behandling av disse opplysningene, sier Vøllestad Westbye.

Bakteppet er striden om norsk spillpolitikk

Den europeiske pengespill-organisasjonen EGBA er et talerør for noen av de største pengespillaktørene i Europa. Flere av medlemmene, som Betsson og Unibet, har et betydelig antall norske spillere i sin kundemasse.

Henvendelsen til Datatilsynet handler også om spillpolitikk. Generalsekretær Maarten Haijer legger nemlig ikke skjul på at det underliggende problemet, etter hans syn, er at den norske spillpolitikken ikke passer med dagens digitale virkelighet.

Men han mener også det er på tide at norske politikere debatterer konsekvensene betalingsformidlingsforbudet har for personvernet.

– At Norsk Tipping beskyttes på bekostning av personvernet - en grunnleggende rettighet - er et forhold som ennå ikke har fått noe søkelys rettet mot seg, sier han.

Les mer om

  1. Personvern
  2. Datatilsynet
  3. Pengespill
  4. Lotteri- og stiftelsestilsynet
  5. Politikk