Norge

Erna Solberg: – Jeg burde ha blitt informert tidligere

Høyre har fått inn 21 varsler om 12 personer. Partiet fortalte søndag om årevis med uro og bekymringsmeldinger om aggressiv sjekking, alkoholkonsum og manglende rolleforståelse.

Pressekonferansen i Høyres Hus er over. Her informerte statsminister Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset om at nye varsler er kommet inn. Statsministeren beklaget også at hun ikke var blitt informert tidligere
 • Marita E. Valvik
 • Kjersti Nipen
  Journalist
 • Eirik Husøy
  Journalist
 • NTB

Høyre bekrefter søndag at de har fått inn 21 varsler. 10 av varslene gjelder Kristian Tonning Riise.

Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset møtte søndag kveld pressen på Høyres Hus for å gå gjennom varslersakene.

– Vi har sviktet, erkjente Erna Solberg på pressekonferansen.

Hun var tydelig på at hun som leder i Høyre burde ha vært informert om saken knyttet til Kristian Tonning Riise tidligere. Gjennom desember var det flere interne møter i Høyre om temaet.

Den 22. desember hadde parlamentarisk leder Trond Helleland en samtale med Riise.

– Jeg burde også blitt informert på det tidspunktet, sa Erna Solberg.

- Varslerne eier sin egen historie, understreket både Erna Solberg og John-Ragnar Aarset som begrunnelse for hvorfor de ikke ønsket å gå i detalj om alvorlighetsgrad eller omfang av de nye varslene som nå er kommet inn.

Meldinger om aggressiv sjekking og alkoholkonsum

– Det vi trenger er en ryddejobb, og det skal vi gjøre på en skikkelig måte fremover. Tiltak skal bli fulgt opp, og vi skal sikre nødvendig kulturendring, sier Erna Solberg.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset startet pressekonferansen med å gå gjennom forløpet i Høyres behandling av saken. Han fortalte blant annet om et internt møte allerede i november vedrørende Kristian Tonning Riises oppførsel.

– Aggressiv sjekking, alkoholkonsum og manglende rolleforståelse var tema, ifølge generalsekretæren.

Aarset gikk gjennom årevis med varselsignaler knyttet til Kristian Tonning Riise, både på lokalt nivå, fylkesnivå og sentralt.

– Jeg burde ha stilt flere spørsmål. Det beklager jeg, sa Aarset.

Han bekreftet at han også har hørt ting som at «Riise kunne være ustyrlig» når han hadde drukket.

– Da burde jeg ha gjort mer, erkjente Aarset.

 • Sykmeldt Kristian Tonning Riise: «Jeg er veldig, veldig lei meg for den smerte jeg har påført andre»

– En har vært så redd for denne typen informasjon at en ikke har turt å skrive det ned

Generalsekretæren ønsket ikke å gå i detalj om karakter og omfang i de totalt 21 varslene Høyre nå har fått inn, og begrunnet dette med hensynet til varslerne selv.

Høyre har nå stilt seg spørsmål om hvordan dette kunne skje i partiet.

– Fordi vi har hatt regelverk, og i andre tilfeller har håndtert saker på en grei måte, har vi trodd at ting var bedre enn de var. VI har åpenbart ikke stilt nok spørsmål knyttet til bekymringsmeldinger. I flere tilfeller er konkrete varsler ikke fulgt opp i tråd med regelverket.

I tillegg har det vært et problem at informasjon, bekymringsmeldinger og rykter ikke har vært skriftliggjort.

– En har vært så redd for denne typen informasjon at en ikke har turt å skrive det ned. Dermed har ingen hatt hele bildet. Varslingsrutiner har ikke vært godt nok kjent, opplæringen har definitivt ikke vært god nok, og terskelen for å varsle har vært for høy. Høyt alkoholkonsum er også en årsak.

Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset på vei inn til pressekonferanse søndag kveld.
Les også

Tre nye varsler i Høyre – 18 totalt

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene.

– Vi skal gå gjennom dem en etter en, sa Erna Solberg.

Solberg slo sist onsdag fast at hun som partileder nå har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringen» skjer, og at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Fra pressekonferansen på Høyres hus.

– Riise er i en veldig tøff og krevende situasjon

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset opplyste på pressekonferansen at det er viktig for partiet å ivareta også Kristian Tonning Riise.

– Vi forsikrer oss om at han hele tiden har personer rundt seg og har tilgang til den hjelpen han trenger. Det er åpenbart at han er i en veldig tøff og krevende situasjon.

Etablerer strakstiltak

I påvente av utvalgets konklusjoner setter Høyre nå i verk en rekke strakstiltak for å komme ukulturen til livs:

* Alle varsler skal loggføres skriftlig og være kjent for Høyres generalsekretær.

* Et uavhengig varslerpunkt opprettes for å sikre uavhengighet.

* Introduksjonsprogrammet for nye ledere i Høyre, Unge Høyre og øvrige ansatte skal forbedres.

* Forholdet til alkoholbruk på partiarrangementer skal gjennomgås.

* Bevisstheten om etiske retningslinjer og seksuell trakassering i organisasjonen skal økes på alle nivåer.

Ber om møte med partilederne i Frp, Ap og Sp

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber om et møte med de øvrige partilederne i kjølvannet av varslingssakene som har rammet partiet.

Også Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har opplevd alvorlige varslingssaker de siste ukene.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte, sa Solberg.

Har du tips om denne saken?

 • Send e-post: las@aftenposten.no (NB: Ikke en sikker kommunikasjonsform)
 • For sensitivt materiale, bruk: Securedrop
 • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal: 934 90 468 (reportasjeleder Lars Inge Stavland).

Aftenposten beskytter sine kilder.

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Politikk