Vaksineres for meslinger etter barnehagestart

Folkehelseinstituttet vil ikke fremskynde meslingvaksinen. Det til tross for at mange barn begynner i barnehage når de er 12 måneder, og først får vaksine flere måneder senere.

Norske barn får meslingvaksine når de er ca. 15 måneder gamle. Mange har allerede startet i barnehagen.

– Rett og slett fordi den gir bedre effekt når den settes på dette tidspunktet. Det er da den gir best beskyttelse, sier overlege Tone Bruun ved avdeling for vaksineforebyggende sykdommer, i Folkehelseinstituttet (FHI).

Meslingvaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og gis når barnet er 15 måneder og i når det går i sjette klasse.

Også i Danmark gis første dose ved 15-måneders alderen, mens man i Sverige venter til barnet er 18 måneder. Det begrunnes med at det er praktisk opp mot helsestasjonsbesøk.

Denne uken ble det kjent at to barn og en helseansatt er smittet med meslinger. Foreløpig ved ikke FHI om disse tre har smittet flere.

Mange foreldre er engstelige for at barna deres kan bli smittet av meslinger i barnehagen. Overlege Tone Bruun beroliger foreldrene.

– Barnehagene informeres dersom det er meslingsmitte, sier hun.

Meslingvaksinen gis i to runder, siste er i sjette klasse.

– Gi barnet vaksine hvis du reiser til land med høy forekomst av meslinger

Tone Bruun presiserer at det er høy vaksinedekning i Norge, og at det er liten risiko for å bli smittet med meslinger.

– Selv om meslinger er en svært smittsom sykdom så skal det litt til å møte på meslinger i Norge. I hele 2017 var det ett tilfelle i Norge, og året før var det ingen.

– Hva er FHIs anbefaling når det gjelder å ta med uvaksinerte barn på reise til utlandet?

– Det spørs hvor de skal reise. Hvis foreldrene velger å ta med barn til land med høy forekomst av meslinger anbefaler vi at barna blir vaksinert på forhånd hvis de er over 9 måneder gamle. Men barn som får første dose før de er 12 måneder gamle må vaksineres på nytt når det er 15 måneder, svarer overlegen.

– Er det skadelig å ta to meslingvaksiner i løpet av noen måneder?

– Nei, men det å fremskynde vaksinen kan gi en falsk trygghet fordi vaksinen ikke nødvendigvis gir fullgod beskyttelse når den settes før 15 måneder.

For tidlig å si om flere er smittet

Bruun viser til at det er oppdatert informasjon om utbrudd av smittsomme sykdommer på FHIs nettsted. Hun kan ikke si noe med om de to barna og helsearbeideren har smittet barn eller voksne i nærmiljøet.

– Foreløpig er det ikke noe som tyder på at det har spredt seg, men det vil gå noen dager før folk som eventuelt er blitt smittet blir syke, sier hun.

Tone Tellevik Dahl vil ha et forsøk med å vaksinere alle barn i Oslo mot meslinger

Ap-byråd vil ha obligatorisk vaksinere til alle barn i Oslo

Begge barna som er smittet bor i Oslo. De er ikke vaksinert. Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, AP, ønsker at Oslo skal gjennomføre et forsøk med vaksine til alle barn.

– Hvordan dette bør innrettes må vi ha hjelp av blant annet FHI til å se på. Dette er uansett ikke aktuelt før ministeren med ansvar for dette kommer på banen. Inntil da, skal vi gjennomgå våre rutiner og informasjonskanaler og se hva vi kan få til lokalt, sier Tellevik Dahl.

Hun understreker at vaksinasjonsdekningen i Oslo er veldig bra med 95 prosent for 2-åringer og 9-åringer og noe lavere for 16-åringer. 95 prosent gir såkalt flokkbeskyttelse.

For å øke dekningen vil Tellevik Dahl i første rekke gjennomgå hvordan informasjonen gis og hva foreldre får vite i innkalling til helsestasjonen.

– Det påligger også helsearbeiderne våre å være godt faglig oppdatert og godt trent i å kommunisere med dem som er skeptiske eller vegrer seg mot vaksinering.

Oslo kommune har siden januar tilbudt alle helsearbeidere som ikke er vaksinert mot meslinger å få dette gratis. Hittil har 30 personer i helseetaten har tatt imot tilbudet. I tillegg kommer ansatte i bydelene.

– Det er et skritt i riktig retning, sier Tellevik Dahl.