Norge

Løsning i lærerstreiken

Partene varsler pressekonferanse mandag morgen. Løsningen skal basere seg på noen nye, faste rammer for arbeidstid og en meglingsløsning når man ikke blir enige om arbeidstid på den enkelte skole.

 • Siri Gedde-dahl
 • Sofie Gran Aspunvik
 • Hans O. Torgersen

Etter det Aftenposten erfarer har partene i lærerkonflikten kommet til enighet om en avtale. Det betyr at streiken trolig er over, nøyaktig tre uker etter at den trådte i kraft.

Løsningen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 08.30 mandag morgen. I 07.30-tiden hadde streikelederne ennå ikke fått formelt presentert løsningen, men vil få det før pressekonferansen.

 • Følg pressekonferansen direkte i vårt livestudio.

Ny uravstemning

Streiken vil etter det Aftenposten forstår bli avblåst med umiddelbart virkning, men det kan ta noe tid å få alle tilbake igjen på jobb og skole. Derfor kan det fort bli tirsdag før alt går som vanlig på skolene.

Avtaleutkastet som nå foreligger, skal ut på uravstemning blant lærerne. Det vil skje så raskt som mulig, men det kan ta noen dager å avvikle en slik avstemning. Det er et stort apparat som skal i gang.

Det antas at ledelsen i Utdanningsforbundet har god ryggdekning i organisasjonen for det resultatet som nå foreligger.

Bakgrunnen for streiken var uenighet om lærernes arbeidstidsavtale.

Megling om arbeidstid i kommunene

Ifølge NRK skal løsningen gå ut på at dersom partene på en skole ikke blir enige om arbeidstid, skal saken gå videre i et system med megling i fylkeskommunene eller kommunen. Dersom man heller ikke blir enige der, så er det dagens ordning som gjelder.

afp000722272-4Fmt8lhGaL.jpg Ivar Ekseth

Det skal, etter det Aftenposten har grunn til å tro, også ligge noen nye faste rammer for arbeidstiden i bunnen.

9000 lærere

Det er gått tre uker siden 5500 lærere i ungdomsskoler og videregående skoler ble tatt ut i streik.

100.000 elever har gått glipp av to ukers undervisning.

Siden da har streiken blitt trappet opp i flere omganger. I løpet av denne uken ville totalt 9000 lærere tilknyttet Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag (NL), Skolenes landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MF) vært i streik.

Bestrebelsene for å finne en løsning har pågått kontinuerlig mens streiken har pågått. Denne helgen ble imidlertid innledet uten kontakt mellom partene. Det var ikke møter mellom partene hverken fredag eller lørdag. Søndag skal partene ha satt seg sammen igjen og lagt siste hånd på den avtalen de samlet seg om i løpet av natt til mandag.

Uenige om arbeidstid

Det store konfliktspørsmålet har vært hvorvidt lærerne skal kunne pålegges å være til stede på skolen inntil 7,5 timer daglig, istedenfor å kunne jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden, slik de kan i dag.

Over 70 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer sa i en uravstemning før sommeren nei til arbeidstidsavtalen som KS og Utdanningsforbundet var blitt enige om 26. mai i år.

De tre mindre lærerforbundene sa nei til skissen til avtale allerede i mai.

Fire dager ekstra

Aftenposten omtalte i forrige uke KS' siste forslag til avtale, som gikk ut på at lærerne skulle være fire dager mer på skolen i løpet av skoleåret, i tillegg til dagens pålagte tid.

Dagens avtale sier at lærerne må være henholdsvis 29, 31 og 33 timer på skolen, avhengig om de underviser på barnetrinn, ungdomstrinn eller videregående.

Avvist av lærerne

KS var villig til å beholde dette timetallet dersom lærerne gikk med på fire dager ekstra «til samarbeid, planlegging og annet».

De to andre alternativene var, ifølge KS:

 • 3 timer mer på skolen i uken.
 • 1 time mer i uken, pluss to dager ekstra til samarbeid og planlegging.
  Alle alternativene til løsning ble avvist av lærerne.skole
Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Statsansatte: Er fornøyd med 2,4 prosent

 2. NORGE

  Togstreiken er slutt

 3. NORGE

  I natt: Megling på overtid for å unngå storstreik i staten

 4. NORGE

  DN: Forbundsleder i Flygerforbundet tror på snarlig løsning

 5. NORGE

  Ber statsråden flytte eksamen til før russetiden

 6. ØKONOMI

  SAS-konflikten: Pilotene varsler langvarig streik