Norge

Kontrollkomiteen kaller inn statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren til terrorhøring

Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren kalles inn til høring på Stortinget om terrorsikring etter kritikk fra Riksrevisjonen.

Statsminister Erna Solberg (H) må møte til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget etter Riksrevisjonens kritiske rapport av manglende terrorsikring.
  • og NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil etter det NTB får vite tirsdag, vedta å kalle inn regjeringstoppene til høring på Stortinget etter at Riksrevisjonen i forrige uke for andre gang rettet krass kritikk mot Regjeringen for manglende terrorsikring.

Kontrollkomiteen ønsker en rask behandling, og høringen kan bli holdt allerede 30. august.

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil bli innkalt til høringen. Også forgjengerne i Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ventes å måtte møte for å forklare seg.

Sentrale stortingspolitikere reagerte kraftig da Riksrevisjonen konkluderte med at det er gjort lite for å utbedre med feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som ble påpekt i 2015.

Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte funnene som svært alvorlig, noe som er Riksrevisjonens sterkeste grad av kritikk.

Les mer om

  1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  2. Erna Solberg
  3. Riksrevisjonen
  4. Justis- og beredskapsdepartementet
  5. Forsvarsdepartementet
  6. Frank Bakke-Jensen
  7. Tor Mikkel Wara