Norge

5 steg for å forstå avsløringene i Tolga

Tolga-saken er historien om tre brødre som oppdaget at de var feilaktig registrert som psykisk utviklingshemmede, og om en kommune med stram økonomi som tjente penger på akkurat det.

Regjeringen varsler nå at de vil granske Tolga kommune, og finne ut om andre kommuner kan ha gjort det samme.
  • Magnus Kallelid
    Magnus Kallelid
    Journalist

1. Tre brødre får en diagnose

I juni i år får de tre brødrene Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (25) et brev fra kommunen der de bor. Der står det at de helt siden 2012 og 2013 har vært registrert som psykisk utviklingshemmede, uten å ha fått beskjed om det.

Tester viser at to av brødrene faktisk ikke er psykisk utviklingshemmede og at den siste broren ble registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen før han fikk diagnosen.

Det var VG som for noen uker siden kom med disse avsløringene fra Tolga kommune i Østerdalen. Avisen kunne også fortelle at brødrenes diagnoser er blitt brukt til å sette de tre under personlig og økonomisk vergemål. Det gjorde at staten fikk retten til å gripe inn i brødrenes personlige økonomi.

To av brødrene, Arvid og Lars Peder, fikk opphevet sine vergemål i februar og juni. Men yngstebroren Magnus måtte kjempe en lengre kamp mot Fylkesmannen i Hedmark. Det var først i forrige uke at han fikk beskjeden om at vergemålet var opphevet.

– Det er noe jeg går og tenker på hver dag. Følelsen av at jeg må spørre om å få litt av mine egne penger om jeg skal noe. Ikke å vite hvilke regninger som blir betalt eller hvilke brev jeg får i posten, sa Magnus til VG mens han ennå var under statens verge.

2. En kommune i pengenød

Tolga kommune har lenge slitt økonomisk. Ordningen er slik at en psykisk utviklingshemmet gir kommunen en halv million kroner ekstra i året. Året før brødrene Holøyen feilaktig blir registrert som psykisk utviklingshemmede, har Tolga kommune fem innbyggere med antall psykisk utviklingshemmede.

Året etter, i 2014, står det på papiret at kommunen har ti.

På ett år har kommunen altså doblet antallet diagnoser. Selv om Tolga kommune flere ganger har understreket at dette ikke har skjedd i den hensikt å tjene penger, mener blant annet Aftenposten i sin leder at VG går langt i å sannsynliggjøre at kommunen nettopp så dette som økonomisk lønnsomt.

I pasientjournalen til en av brødrene, Arvid, har fastlegen hans skrevet at Tolga kommune etterspurte diagnoser hos Arvid:

«Man etterlyser da om han kan ha en psykisk utviklingshemmingsdiagnose som vel gir mer inntekter til kommunen», står det i journalen, ifølge VG.

Les også

Aftenposten mener: Opprørende avsløringer i Tolga

3. Ordføreren og statsministeren beklager

Søndag kveld beklaget Tolgas ordfører Ragnhild Aashaug det som har skjedd de tre brødrene.

– Denne unnskyldningen skulle ha kommet før og det har jeg beklaget overfor familien også, sier hun til VG.

En beklagelse kom også fra statsministeren torsdag i forrige uke, altså før ordføreren beklaget. Erna Solberg understreker at det 20 år gamle regelverket er basert på tillit og at det ikke skal ses på som en inntektskilde.

– Det må være basert på tydelige og objektive krav og hvilken dokumentasjon som foreligger, sier Solberg til VG.

Det skal utredes av spesialisthelsetjenesten før man får en slik diagnose, det er den absolutte standarden som er, sier statsminister Erna Solberg til VG.

4. Regjeringen ber om gransking

Saken får nå sitt politiske etterspill. Mange politikere har reagert. Regjeringen varslet mandag at de vil ha en gransking av Tolga kommune og flere etater.

Les også

Uvaksinerte risikerer jobbnekt i helsevesenet

5. Ingen har sjekket på ni år

Saken får også et mulig etterspill i statsbyråkratiet. VG forteller at det ikke er blitt ført tilsyn med registreringen av psykisk utviklingshemmede på ni år.

– Nei, vi har ikke gjort dette etter 2009. Siden har vi basert oss på det kommunen og kommunerevisor melder inn, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til VG.

Helsedirektoratet har ikke et klart svar på om det føres eksternt tilsyn med «papirdiagnosene».

– Det er et legitimt spørsmål om det burde være det, men slik fungerer altså både denne og andre ordninger der kommunene selv står for rapportering, sier Lie.

Les mer om

  1. Helse
  2. Psykisk helse