Havarikommisjonen: – Vi begynner å danne oss et godt bilde av hendelsesforløpet

Sentralt i etterforskningen står radiokommunikasjonen mellom supertanker, fregatt og slepebåt i minuttene før det smalt.

I løpet av dagen skal de som var på brovakt på fregatten KNM Helge Ingstad, taubåten Tenax og supertankeren Sola TS avhøres.

Natt til torsdag kolliderte den norske fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet TS Sola i Øygarden i Hordaland. Krigsskipet fikk en stor flenge i styrbord side, tok inn store mengder vann og ligger nå med sterk slagside og store skader i fjæra.

Forsvaret har ikke ønsket å si noe om hendelsesforløpet som førte til kollisjonen, men Havarikommisjonen opplyser at de begynner å få ganske god oversikt.

Avdelingsdirektør Dag Liseth i Havarikommisjonen leder arbeidet med å avdekke årsaken til fregattulykken

Tre skip involvert

– Vi begynner å danne oss et godt bilde av hendelsesforløpet og har blant annet sikret oss den elektroniske informasjonen som er tilgjengelig, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth, leder av sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, til Aftenposten.

Dette gjelder også tankskipets Voyage Data Recorder (VDR). VDR-en er plassert på broen og tar opp kommunikasjonen om bord - på samme måte som en «svart boks» på et fly.

Kollisjonen skjedde i ansvarsområdet til Kystverkets sjøtrafikksentral Fedje VTS.

Også på Sture er det en mindre trafikksentral som overvåker trafikken ut og inn fra terminalen.

Også politiet sier de har god oversikt

Overfor Bergens Tidende bekrefter politiet at de mener de vet hva som gikk galt da fregatten og lasteskipet kolliderte i Hjeltefjorden natt til torsdag.

- Vi har god oversikt over de faktiske forhold. Vi har samlet en rekke elektroniske spor og gjort avhør som gir oss et godt bilde av hendelsesforløpet, sier Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

Han legger til at det er en stor jobb å sammenstille materialet, og at det er altfor tidlig å konkludere.

Supertankeren Sola TS, eid av det greske rederiet Tsakos Energy Navigation, hadde los om bord før den forlot Stureterminalen.

Rederiet har sendt ut en pressemelding der de opplyser at de vil «samarbeide fullt ut» med etterforskerne, men har ikke kommentert detaljene i hendelsesforløpet ut over dette.

I tillegg lå slepebåten Tenax, eid av Østensjø Rederi i Haugesund, bak tankskipet som eskortefartøy. Den var forbundet med tankskipet med en slakk trosse på omlag 100 meter.

Slepebåtene Velox og Axaj hadde også vært med og slept Sola TS fra kai, men da ulykken skjedde hadde de gått tilbake til Stureterminalen.

De ble raskt satt inn i redningsarbeidet, plukket opp de 121 evakuerte fra Helge Ingstad, og var med å presse fregatten inn mot land.

Sikrer spor

Før klokken 8 fredag morgen satt de åtte havariinspektørene samlet på et hotell i Bergen for å planlegge arbeidsdagen.

Totalt har Havarikommisjonen 13 medarbeidere i Øygarden.

De vil samarbeide med Forsvarets egen ulykkeskommisjon, politiet og representanter for tankskipets flaggstat Malta.

Regiondirektør Jon Erik Hagen i Kystverket region vest, bekrefter at de har lagret all informasjon som er registrert både før og etter ulykken.

Det inkluderer kommunikasjonen mellom trafikksentralen på Fedje og de involverte fartøyene.

– Vi overleverte all informasjon til politiet og Havarikommisjonen i går ettermiddag, sier Hagen.

– Fregatten varslet

Ifølge Hagen varslet fregatten trafikksentralen om at den var på vei inn i Hjeltefjorden natt til torsdag.

– Ethvert skip som skal inn i trafikkovervåkingsområdet må ha klarering. Det kan skje enten via VHF eller telefon. Når det gjelder fregatten ble det gitt klarering på vanlig måte, sier Hagen til bt.no.

Avhør på Haakonsvern

Mange av avhørene vil skje på marinebasen Haakonsvern fredag og utover i helgen.

– Vi vil nå avhøre alle som var på broen på de tre skipene da situasjonen oppsto, sier Liseth.

– Var det fysisk kontakt mellom slepebåten og de to andre skipene?

– Nei, ikke etter de opplysningene vi nå har, sier Liseth.

Vil ikke kommentere

Liseth vil ikke kommentere opplysninger på nettstedet aldrimer.no om at fregatten flere ganger skal ha blitt anropt både fra trafikksentralen og tankeren om at de lå på kollisjonskurs.

«Skipsledelsen på fregatten svarte imidlertid at de hadde kontroll. Kort etter kjørte fregatten inn i tankskipet med stor kraft», skriver aldrimer.no.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, men i den elektroniske informasjonen vi alt sitter på, ligger all kommunikasjon mellom fartøy og land og skipenes posisjon og bevegelser. Dette er selvsagt svært sentrale opplysninger sammenholdt med forklaringene fra dem som var på broen, sier kommisjonsleder Liseth.

I tillegg har det fremkommet opplysninger som sår usikkerhet om hvorvidt KNM Helge Ingstad var synlig på radar. Mannskapet på et av skipene i nærheten sier til NRK at krigsskipet fremsto som «en mørk skygge».