Styrelederen i Omsorgsbygg i Oslo går av

Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg i Oslo skal diskutere rollen med styret. Samtidig har styreleder Øivind Christoffersen trukket seg.

Styreleder i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo, Øyvind Christoffersen, trekker seg. Samtidig har Per Morten Johansen, som er administrerende direktør og bror til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), bedt styret om samtaler om sin rolle.

«Administrerende direktør Per Morten Johansen har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert. Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket», opplyser Omsorgsbygg i en pressemelding.

Dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, vil inntil videre fungere som styrets leder.

Kommunerevisjonen igangsatte undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars.

Dagbladet-avsløring

Dagbladet har den siste tiden avslørt problematiske forhold rundt flere av ansettelsesprosessene i det mektige kommunale foretaket i Oslo. De rundt 200 ansatte forvalter over 900.000 kvadratmeter med barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer.

Bakgrunnen er et varsel avisen mottok i mars i år, der Omsorgsbygg-ledelsen beskyldes for maktmisbruk ved å ansette venner og familie, såkalt nepotisme.

I varselet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Varsleren hevdet blant annet at kulturen i toppledelsen preges av ordtaket «hjelper du meg, hjelper jeg deg».

Stillinger ikke utlyst

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst, skrev Dagbladet 19. september. Det ble fastslått at mangelen på utlysning strider med kommunens personalreglement, med mindre de hadde fortrinnsrett – noe Omsorgsbygg har hevdet at de har hatt. Ifølge Kommunerevisjonen ble habilitetsreglene brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.

Samtidig ble det fastslått direktøren og forloveren hans hadde et så nært forhold at direktøren var inhabil til å ansette vennen. Kommunerevisjonen fant imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjaldt ansettelsen av HR-direktørens søster og sønn.