82 rom fikk mangelfull skolegang, søkte staten om erstatning

– Jeg skammer meg over ikke å kunne lese og skrive, sier Milena Holm. Hun er en av 82 norske rom som søkte staten om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang.

Flere generasjoner med norske rom-barn har ikke gått på skole. Det har gjort livet vanskelig for mange av dem.

Milena Holm er 42 år, norsk statsborger, født og oppvokst i Norge. Likevel er hun analfabet.

Trebarnsmoren vokste opp i det norske rom-miljøet der flere generasjoner barn ikke har gått på skole.

Aftenposten har dokumentert at de siste fem årene er foreldrene til 27 barn i Oslo politianmeldt fordi barna ikke møter på skolen. Et flertall av sakene gjelder norske rom-barn, ifølge Oslo-politiet.

Mistillit til norske myndigheter og frykt for at skolegang skal ødelegge romkulturen har i flere tiår ført til at mange rom-barn ikke har fått skolegang.

Søkte erstatning

I 2004 åpnet Stortinget for at rom kan søke om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Rom er av norske myndigheter definert som nasjonal minoritet. Rom kan søke om erstatning med hjemmel i stortingsmelding nr. 44 (2003–2004) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener.


Mer om bakgrunnen for denne saken:


Milena Holm stilte opp til intervju i Aftenposten i 2005.

Milena Holm er en av over 80 norske rom som søkte staten om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Da Aftenposten intervjuet henne om dette i 2005, sa hun:

– Hvis vi får billighetserstatning, betyr det at staten behandler oss som mennesker og ikke dyr.

Hun sa dessuten at hun ikke ville at datteren skulle lide samme skjebne som henne; et liv uten skolegang.

Offentlig innsats «utenom det vanlige»

Statens sivilrettsforvaltning opplyser til Aftenposten at det i deres arkiv, som går fra 2004 til 2011, er registrert 81 søknader fra norske rom på dette grunnlaget. Etter 2011 er det mottatt en søknad fra rom.

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag avslo i 2009 alle søknadene.

– De ble avslått under henvisning til at det offentlige ikke kunne klandres for romenes mangelfulle skolegang. Det ble vist til at Oslo kommune gjennom en årrekke, og med en innsats utenom det vanlige, hadde anstrengt seg for å realisere opplæringsretten, skriver Wenche Bjørland, fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning i en e-post til Aftenposten.

Hun skriver videre at utvalget konkluderte med at «det i alminnelighet ikke er grunnlag for å innvilge rettferdsvederlag for mangelfull skolegang/opplæring for rom».

Avhengig av sønnens hjelp

Mange år senere sliter Milena Holm fortsatt med at hun hverken kan lese eller skrive. Hun vil ikke stille opp på bilde, men sier på telefonen at hun synes det er dårlig at hun ikke har fått noen erstatning fra staten på grunn av manglende skolegang.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg aldri gikk på skole. Det er ikke bra. Jeg skammer meg, vet du, sier hun og legger til:

– Jeg skal være ærlig med deg, i dag var jeg på Nav for å fylle ut noen skjemaer, men jeg måtte ha hjelp av sønnen min, sier hun.

Les også

Rom-barn gikk ikke på skolen. Foreldre ble politianmeldt. Men de siste årene mener mange det har skjedd noe.

Barna går på skole

Holm har tre barn i alderen 13 til 16 år. Hun understreker at det har vært veldig viktig for henne at alle barna går på skole.

Datteren, som var bare fire år da Holm i 2005 ble intervjuet av Aftenposten, har ifølge moren fullført ti års skolegang. De andre går fortsatt på skolen.

– Jeg vil ikke at de skal slite med det samme som meg. De kommer til å klare seg mye bedre enn meg. Veldig, veldig, veldig mye bedre enn meg, sier Holm.

Hun forklarer egen manglende skolegang med at hun ble mobbet og plaget som barn.

Så langt Bjørland i Statens sivilrettsforvaltning har oversikt over, er ingen slike søknader under behandling nå.

Men det er fortsatt mulig å søke.