Norge

Dommeren vil holde Breivik i stramme tøyler

Dommeren vil trolig slå hardt ned på forsøk fra Anders Behring Breivik på å drive politisk propaganda fra vitneboksen. Tirsdag er han tilbake i søkelyset etter fire år i isolasjon.

Gymsalen i fengselet er tatt i bruk som rettssal. Berg-Rusten, Ole

 • Ntb

Igjen er det internasjonale pressekorpset samlet, og igjen er kameralinsene, mikrofonene og blitzlampene rettet mot Anders Behring Breivik. Ikke siden han for snart fire år siden fikk 21 års forvaring for angrepene 22. juli, har offentligheten sett noe til ham.

Tirsdag blir Oslo tingrett satt i Skien fengsel. Denne gangen er ikke Breivik tiltalt, han er saksøker og har trukket staten for retten. Det betyr at det er han og hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, som fører ordet først – slik aktoratet gjør i straffesaker.

— Hvis Breivik kommer inn på temaer for å fremme politisk ideologi eller sier noe som kan virke støtende, så er det naturlig at dommeren griper inn, sier tingrettsdommer Ina Strømstad i dommernes mediegruppe til NTB.

Helen Andenæs Sekulic skal være dommer og administrator. I motsetning til praksis i straffesaker har dommeren i sivile saker ikke lekdommere med seg. Sekulic ønsker ikke å la seg intervjue i forkant av saken.

Dommer Helen Andenæs Sekulic Ruud, Vidar

Les saker rundt debatten om Behring Breiviks sak:

Les også

- Han sa fra seg friheten den dagen han drepte 77 mennesker

Les også

Breivik-saken: – Menneskerettighetene kan tøyes

Les også

Er Behring Breivik virkelig isolert? | Pål Grøndahl

Høyreekstrem hilsen

Breivik skriver i sitt manifest at rettssaker er glimrende til propagandaformål, noe han forsøkte å praktisere selv da straffesaken gikk for retten. Breivik utførte en høyreekstrem hilsen da han ankom rettssalen, snakket i timevis om det politiske grunnlaget for terrorhandlingene og han ønsket å kle seg i et selvkomponert, uniformslignende klesplagg.

Ingen vet i hvor stor grad den terrordømte 37-åringen kommer til å benytte seg av den fornyede oppmerksomheten til å forsøke å spre sin høyreekstreme propaganda – gjennom gester, klesplagg eller andre måter. Han skal forklare seg i rundt tre timer når han onsdag morgen inntar vitneboksen for å gi sitt syn på de strenge soningsforholdene og eventuelle isolasjonsskader han har pådratt seg i fengselet.

— Vi må være forberedt på at han for eksempel kan komme med en hilsningsgest, slik vi så under straffesaken. Hvis dette skjer før retten er satt, er det lite dommeren kan gjøre. Da er det naturlig at andre griper inn, sier Strømstad.

Advokat Storrvik var ikke tilgjengelig da NTB forsøkte å kontakte ham.

Må la ham snakke – litt

Det som synes helt på det rene, er at tingrettsdommer Sekulic er i sin fulle rett til å stanse Breivik raskt hvis han viker fra det saken han har reist mot staten, handler om: Er soningsforholdene ulovlige etter menneskerettighetene, og har de påført Breivik skader?

— Retten trenger å få saken best mulig belyst og må balansere dette behovet mot saksøkerens behov for å snakke om det han mener er relevant. Vanligvis gir dette litt rom for å gå utover akkurat kjernen i saken, sier Strømstad.

Gjennomføringen av den fire dager lange, sivile rettsprosessen kommer i utgangspunktet til å ligne måten en straffesak gjennomføres på. Men nå er det saksøker som vil være i føringen underveis. Det betyr at Breiviks prosessfullmektig skal innlede først. Det er også han som har bevisbyrden, altså at det er Storrvik som gjennom bevisførselen må klarlegge det faktiske forhold rundt soningsregimet, og sannsynliggjøre at det har påført Breivik isolasjonsskader.

Når bevisførselen er over, kommer jusen inn med full tyngde: Det er nå partene skal underbygge sine standpunkter, først og fremst gjennom rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Når prosedyrene er avsluttet, blir saken tatt opp til doms.

Tar gymsal, bibliotek og kapell

Det er den såkalte G-bygningen i fengselet som tas i bruk under rettssalen. Der ligger gymsalen, biblioteket, kapellet og et rom som til vanlig brukes til samtaler med fengselspresten og til musikkøvinger. Under rettssaken får de andre innsatte ikke tilgang på noen av disse tilbudene.

Gymsalen skal brukes til rettslokale, biblioteket til pauserom samt kafé for pressefolk og tilhørere, og musikkrom og kapell blir pauserom for dommer Helene Andenæs Seculic og hennes stab.

Borhaug sier fengslet har satt opp alternative aktiviteter og vil gi mulighet til ekstra lufting som kompensasjon.

Nybygd cellerom med glassvegg

Det er Statsbygg som har hatt hovedansvaret for å gjøre lokalene i stand til å kunne huse den høyprofilerte rettssaken. Regionsleder sør i

Her har rettens aktører sine plasser. Berg-Rusten, Ole

Statsbygg, Hallgeir Øverland, sier det er gjort endringer med tanke på at det kan bli avholdt flere rettssaker i fengselet fremover. Blant annet er det bygd et eget cellerom med glassvegg i tilknytning til gymsalen. Under rettssaken vil Breivik og hans advokater oppholde seg og konferere i pausene i dette rommet.

Det er også – høyst uvanlig i et fengsel – lagt opp trådløs nettverk i fengselet. Dette vil bli umiddelbart avskrudd etter sakens sist dag.

55 pressefolk – 15 fra utlandet

I gymsalen er det gjort plass til 80 sitteplasser til mediene og tilhørere. Rundt 55 pressefolk fra 31 medier -15 av dem utenlandske – skal dekke saken fra Skien.

Enkle trebord med komfortable stoler er satt opp til dommeren og partene i saken. Provisoriske gardiner i en dus blåfarge er hengt opp for å skjule treningsapparater og bidra til å skape en mer verdig ramme rundt saken.

Vitnebordet, hvor Breivik onsdag skal forklare seg i over tre timer, er plassert bare en drøy meter fra tilhørerne og foreløpig uten noen form for sperringer mellom.

 1. Les også

  Delvis lukkede dører i Breivik-saken

 2. Les også

  Staten før rettssaken: «Breivik er ikke sosialt isolert»

 3. Les også

  Breivik ble truet av medfange som stakk av fra luftegården

breiikds.jpeg

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert

 2. KOMMENTAR

  Retten må avklare om Breivik er blitt en annen | Per Anders Madsen

 3. NORGE

  Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde

 4. NORGE

  Regjeringsadvokaten: Vil "fargelegge beskrivelsen" av Breiviks hverdag i fengselet

 5. KOMMENTAR

  Rettssalen er en scene | Per Anders Madsen

 6. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene