Norge

Eksperter mener mobilforbud på skoler bryter med grunnloven

Jusseksperter mener måten mange skoler praktiserer forbud mot mobiltelefoner kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene.

Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • peter.talos@ntb.no

I en undersøkelse blant 1.000 norske rektorer som NRK har gjennomført, er det avdekket at 80 prosent av skolene har helt eller delvis innført forbud mot mobiltelefoner i skoletiden. Mange mener det blir mindre mobbing og positiv effekt på læringen ved å ha et slikt forbud. Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken.

Førsteamanuensis Marius Storvik ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø reagerer på forbudene.

– Skolene kan tilby mobilhotell for oppbevaring av telefoner, men ikke kreve at elevene skal gi fra seg telefonen, sier Marius Storvik som mener et slikt krav er et inngrep i privatlivet, som både vernes av grunnloven og menneskerettighetene.

Han sier skolene kan forby bruk av mobil i timene og kanskje i friminuttene, men at det ikke finnes lovhjemmel som gjør at skolen kan kreve at telefonene utleveres og legges i mobilhotell uten samtykke fra elevene.

Professor i privatrett Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen støtter Storviks uttalelser.

– Vi har en god del eksempler på at skolene tror de står helt fritt til å sette akkurat de reglene som de syns passer. Det kan skolene ikke, sier han.

Utdanningsdirektoratet svarer at skoleeier kan forby bruk av mobiltelefon i skoletiden dersom det er fastsatt i skolens ordensreglement. Det legges vekt på at det kan gjøres av pedagogiske årsaker eller for å skåne skolemiljøet.

Les mer om

 1. Skolepolitikk
 2. Mobiltelefoni
 3. Skole og utdanning
 4. Sosiale medier
 5. Undervisning

Relevante artikler

 1. SID
  Publisert:

  Om mobilbruk i skolen - fra en som er for og en som er imot

 2. SID
  Publisert:

  Even (13) oppfordrer medelever til sivil ulydighet. - Mobilforbudet må vekk!

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Å fjerne mobiltelefonene i skolen er lettvint og utdatert

 4. SID
  Publisert:

  Jeg går på mobilfri skole. Det er fantastisk!

 5. DEBATT
  Publisert:

  Å forby niqab er å nekte kvinner å bestemme over seg selv. Hvor er feministene nå, da?

 6. VERDEN
  Publisert:

  Fersk lov begrenser bruk av nikab og burka i Nederland. Islamsk organisasjon svarer med gratis nikab.