Norge

Veivesenet avdekker omfattende lovbrudd i veidriften

– Vi har ikke klart å gjøre en eneste kontroll uten å finne omfattende lovbrudd. Det sier lederen for Veivesenets krimenhet.

Det jukses med strøing av salt og sand, konstaterer Veivesenets krimseksjon.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Krimseksjonen rapporterer nå om systematiske lovbrudd innenfor drift og vedlikehold av vei.

Jon Molnes (49) har selv bakgrunn fra politiet. Andre i krimseksjonen kommer fra Tollvesenet. Flere har etterretnings- og analysekompetanse.

Tidligere har krimseksjonen, som er ukjent for mange utenfor Veivesenet, sett på lovbrudd innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. For ett år siden fikk de mandat til også å se på drift og vedlikehold av vei.

Fredag rapporterte Molnes fra omfattende funn under en konferanse i Oslo i regi av Veivesenet, omtalt på vegvesen.no.

Det dreier seg om fiktive fakturaer, bedrageri, juks med arbeidsdokumenter og ikke minst lovbrudd innenfor lønns – og arbeidsbetingelser.

Les også

Nye Veier «rapper» enda to store veiprosjekter fra Statens vegvesen

Noen utnytter mulighetene til ekstra fortjeneste, andre har ingen intensjoner om å etterleve reglene, mener Molnes.

Strøing av vei er ett område der det er oppdaget lovbrudd.

«Da vi betalte for mengdene sand og salt, viste våre beregninger at det måtte ligge så mye strø på veiene at bilene knapt kunne komme frem», beskriver Veivesenet.

Lovbruddene er så omfattende at veidirektør Terje Moe Gustavsen lufter å stille hovedentreprenører til ansvar for lovbrudd som begås av underleverandører. Det krever i så fall regelendringer.

Samtlige kontroller har avdekket kriminalitet

Jon Molnes opplyser til Aftenposten at Statens vegvesens «førstelinje» har utført 170 kontroller av lønns- og arbeidsvilkår i anleggsbransjen. I halvparten av tilfellene ble det oppdaget lovbrudd.

Deretter gjennomførte krimseksjonen mer målrettede kontroller, med følgende resultat:

– Vi har ikke klart å gjøre én eneste kontroll uten å finne omfattende lovbrudd, sier Molnes.

– Vi startet med å arbeide med ulovligheter på verksteder og i transportbransjen. Nå leter vi etter modus hos dem som bryter reglene, vi driver etterretning og analyserer, leter etter mønstrene, sier Jon Molnes fra Veivesenets krimenhet (t.h.). Her med veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Ifølge Molnes begås lovbrudd av både hovedentreprenører og underleverandører, norske som utenlandske.

– Vi opererer landsdekkende. Det har medført at vi har avdekket systematiske lovbrudd som tidligere har vært ansett som enkeltforhold, sier han.

Les også

Spesialtransport hadde 16 sommerdekk og overlast

Plutselig ble det strødd for lite

Ett eksempel på kriminalitet som ble oppdaget var altså overdreven strøing med sand og salt. Så, plutselig, ble det strødd for lite.

– Da vi endret kontraktene og betalte for antall minutter målt på strøapparatet, skjedde det motsatte. Entreprenøren la 60 gram pr. kvadratmeter, mens det faglige anbefalte nivået ligger på 200 gram, sier Molnes.

Og videre:

En entreprenør sendte ifølge Veivesenet en strøm av det som kalles endringskrav, altså forhold som gjør byggeoppdraget vanskeligere enn antatt, med fakturaer på rundt 50.000 kroner.

– Da denne entreprenøren fikk høre at Krimenheten så på saken, ble det bråstopp, ingen nye småkrav på flere uker, opplyser Molnes.

Bransjen betviler ikke realitetene

- Dette tar vi på alvor, sier sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes forbund (MEF). De organiserer flere hundre små og mellomstore bedrifter innenfor anleggsbransjen.

Gunnes var selv til stede på konferansen fredag.

– Dere betviler ikke rapportgrunnlaget?

– Nei. Dette er realiteter som vi må forholde oss til. Molnes understreker nok problemene litt voldsomt, men det gjør han også for å få oppmerksomheten som trengs.

– Veivesenet tegner et bilde der omfanget av ulovligheter er stort?

– Ja. Men vi mener selv at de aller fleste bedriftene befinner seg i det Molnes kaller grønn eller gul sone. Så finnes det noen kriminelle som vil være der uansett, og som vi heller ikke ønsker som medlem av MEF.

Slik beksriver Gunnes bedrifter som havner i et uføre:

– Ofte er dette folk som har en travel hverdag, som ikke klarer å holde styr på arbeidslister, og med ange unge ansatte som ønsker å jobbe mye.

– Dette er en hektisk bransje med tøff konkurranse, der det er små marginer og der man ønsker å vinne anbud. Lederne forstår at de må oppføre seg ordentlig, for at konkurransen skal bli lik, og ettersom det er de som får smellen når det gjøres tilsyn, sier Gunnes.

Les mer om

  1. Statens vegvesen
  2. Bygg og anlegg