Norge

Er du bekymret for fremtiden?

I 2060 kan Norge ha at underskudd på statsbudsjettet på 140 milliarder kroner. Hva mener du man må gjøre for å holde Norge på stø kurs?

  • Marie Melgård

Er du ung i dag vil du sitte igjen med mer penger etter skatt enn dine foreldre når du blir eldre, fordi norsk økonomi kommer til å fortsette å vokse.

Gitt at standarden i helse og omsorg forblir uendret, mener Finansdepartementet at vil være overskudd på statsbudsjettet frem til 2025. Etter det vokser statens utgifter mer enn inntektene. Åsaken er eldrebølgen kombinert med at fallende oljeinntekter gir mindre penger i Oljefondet.

Hvis man hever kvaliteten på skoler, eldreomsorg og sykehus utover dagens standard vil overskuddet ikke vare like lenge.

Frem til 2035 kan oljepengene dekke inn for underskuddet, men så er det slutt. Hvis mer av oljepengene spares nå, utsettes dette tidspunktet med over ti år.

Dersom man da ikke gjør noe, vil underskuddet i statsbudsjettet ha vokst til 140 milliarder kroner i dagens kroner i 2060. Det er nesten like mye som alle pengene Helse— og omsorgsdepartementet skal bruke i 2013.

En løsning er at alle jobber mer.

Departementets mener underskuddet i budsjettet i 2060 kan dekkes dersom alle jobber 165 timer mer i året. Da vil man jobbe like mange timer som på 1970-tallet.

Alternativt må flere enn i dag jobbe - for eksempel flere pensjonister og uføre.

Politikerne kan også velge å sette opp skatten eller å ta mer betalt for offentlige tjenester som sykehus og utdanning.

Er du bekymret? Hva mener du man må gjøre for å holde Norge på stø kurs? Del dine tanker øverst i saken.