- Vi har ikke noe å skjule

Rektor Anne Nyland ved Høyenhall skole synes det er greit at resultatene deres fra nasjonale prøver ligger på nett. - Dette er en stor tabbe, sier Torgeir Krag Fylkesnes (SV).

- Det er litt gøy å se hvordan skoler gjør det, sier Kristine Mathilde Overrein på Høyenhall skole. Disse elevene ikke fått med seg debatten om nasjonale prøver, men tror de er nyttige for skolen og lærerne. F.v.: Ervine Jan Acierto, lærer Kristin Aabel Guriby, Pernille Enge Alte og Kristine Mathilde Overrein. Med ryggen til: Kristin Horgen Magnussen og Anders Jordstein.

-Hvor lang skal den siden være?

— 25 cm.

Gruppen i klasse 9B på Høyenhall skole i Oslo, som sitter lent over arbeidstegningene, er ambisiøse. De fikk i oppgave å tegne et pepperkakehus i mattetimen, og gikk for operaen i Oslo. På torsdag skal det bakes.

I går ble de resultatene for de nasjonale prøvene for ungdomstrinnet offentliggjort. Oslo ligger som vanlig helt i toppen, og Høyenhall skole er også over landssnittet.

Mye er nytt med de nasjonale prøvene i høst. Nå kan man se hvordan skoler utvikler seg over tid. Det blir lettere for kommuner, rektorer og lærere å analysere resultatene.

Til forskjell fra tidligere kan også alle sjekke resultatene til den enkelte skole på internett.

— En stor tabbe

Rektor Anne Nyland synes det er helt greit.

— Jeg tenker vi ikke har noe å skjule. Offentliggjøring kan også gjøre at vi skjerper oss. Vi informerer uansett foreldrene om resultatene, sier hun.

Lærer for 9B Kristin Aabel Guriby er ikke helt enig.

— Jeg synes ikke så mye om det. For lærere er det greit å se hvor man ligger og har utviklet seg, men har menigmann noe interesse av resultatene? Det vil skape «gode skoler» og «mindre gode skoler», sier hun.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets utdanningskomité istemmer:

— Jeg mener dette er en stor tabbe. Det bidrar bare til økt testfokus. Det oppfattes som en dom over skolens kvalitet. Det kan få foreldre til å tenke at hvis de flytter Arne til en annen skole, går han opp 0,2 i karakter, sier han.

- Ingen tjener på hemmelighold

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer:

— Åpenhet er helt avgjørende for å heve det faglige nivået i skolen. Ingen tjener på hemmelighold, sier han, og minner om at skoleresultatene også tidligere var offentlige. Man måtte bare be spesifikt om å få dem tilsendt.

- Men resultatene kan mistolkes. De kan like mye handle om elevgrunnlaget som hvor god skolen er?

— Ja, det er viktig å ha klart å ha for seg. Selvfølgelig kan folk tolke resultatene feil. Men vi kan ikke tilbakeholde informasjon fordi den faren er der, på samme måte som vi ikke kan tilbakeholde tall på feilbehandlinger ved sykehus og korrespondanse mellom politikere med den begrunnelsen, sier han.

Øver til nasjonale prøver

Det er blitt lettere for skolene å gjøre nytte av resultatene. I motsetning til tidligere kan du nå se skolenes utvikling fra år til år.

Lærer Kristin Aabel Guriby har i høst hatt nytte av nye analysefunksjoner for nasjonale prøver.

— Nå kan du gå inn og se hvor elevene ligger og kartlegge deres styrker og svakheter. Man kunne ikke gjøre det i samme grad før. Det tar vi utgangspunkt i når vi jobber videre med forskjellige temaer, hvilke elever vi skal ha et spesielt fokus på og hvilke vi skal «pushe» på et litt høyere nivå.

Skolen jobber systematisk med grunnleggende ferdigheter.

— Lærerne ser hva klassen kan og ikke kan i de nasjonale prøvene. Så skriver de det på tavlen og går gjennom det, forteller elev Pernille Enge Alte over operategningene.

Hun synes det er greit med nasjonale prøver, og forteller at hun øver i forkant.

— Jeg vil jo at vi skal gjøre det bra, sier hun.