Norge

Legeforeningen: – Saker om seksuell trakassering kommer ikke frem i lyset

Legeforeningen vil nå kartlegge omfanget av seksuell trakassering blant medlemmene. – Vi tar seksuell trakassering på største alvor, sier president Marit Hermansen.

– Legeforeningen tar seksuell trakassering på det største alvor, forsikrer presidenten, Marit Hermansen. – Vi diskuterer nå hvorfor historiene likevel ikke kommer for dagen.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

– Gjennom #metoo og nå legeoppropet har det kommet frem mange alvorlige historier. Dette viser at en rekke enkeltsaker ikke har kommet frem i lyset tidligere, sier Legeforeningens president, Marit Hermansen.

Hun har selv signert oppropet Aftenposten publiserte torsdag. 11.000 leger og medisinstudenter er medlem i en lukket Facebookgruppe der temaet diskuteres, og over 3600 har undertegnet på oppropet.

Legeforeningen vil nå få oversikt:

– Vi vil ta den tiden vi trenger på å få frem pålitelige tall i en undersøkelse som vi kan bruke i vårt videre arbeid, sier Hermansen

Hun presiserer at det først og fremst er et lederansvar å tilrettelegge for at slike saker blir kommunisert og håndtert.

– Både tillitsvalgte og verneombud er ment å bidra i dette arbeidet. Legeforeningen har i tillegg både kollegastøtteordning og tilbud om juridisk rådgivning.

  • Les noen av de kvinnelige legenes historier: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?»

Hun tror frykten for konsekvenser for videre karrière kan være en viktig årsak til at folk ikke melder fra.

– Det ser vi også gå igjen i flere av historiene som er delt. Derfor er det viktig å få ned antallet midlertidige ansettelser av yngre leger, noe Legeforeningen har kjempet for i flere år.

Som vikar tør man ofte ikke si ifra. Vi ser dessverre at enkelte sykehus henger etter på dette området, særlig i Oslo, der sykehusene fremdeles har en stor andel vikariater blant yngre leger, påpeker hun.

– Jeg mener vi har lagt bak oss den gammeldagse overlegerollen, sier Jon Helle, leder for Norsk overlegeforening.

Overlegeforeningen: – Helt uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt, sier Jon Helle, Leder i Norsk overlegeforening om de mange historiene som er delt om seksuell trakassering fra leger og medisinstudenter. Han reagerer på det store omfanget av sakene.

– Det vil bli et tidsskille før og etter #metoo-sakene. Vi har vært ukjent med at forholdene har vært så ille som mange av historiene beskriver, sier Helle, som selv ikke kjenner til noen konkrete hendelser fra før.

– I flere historier trekkes det frem at overleger i sjefsstillinger benytter seg av makten sin til å trakassere og skaffe seg sex?

– Jeg kan bare si at alle må gå i seg selv – personer, organisasjoner og ledere. Dette er brudd på alt vi har lært om å behandle hverandre med respekt og vise god folkeskikk, sier han.

Helle understreker at det er satt fullt trykk på temaet i Overlegeforeningen. Temaet tas opp på styremøte i neste uke for å se hva slags tiltak som kan iverksettes.

– Er denne ukulturen sterkere i noen fagmiljøer enn andre?

– Det kan jeg ikke spekulere i. Men jeg mener vi har lagt bak oss den gammeldagse overlegerollen, der noen var «konge på haugen og gjorde nesten det de ville, sier Helle, som selv har bakgrunn fra psykiatrien.

HR-direktør Morten Meyer.

OUS-direktør: – Tre alvorlige saker de siste årene

HR-direktør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus (OUS) opplyser at OUS har 23.000 ansatte og i snitt bare én til to varslede saker i året om seksuell trakassering. - Vi har hatt tre alvorlige eksempler de siste årene som er forsvarlig håndtert: Sanksjoner ble iverksatt og arbeidsforhold avviklet, sier han.

– Dette er få saker, og jeg tror vi har mørketall. Temaet vil derfor vært høyt oppe på dagsordenen fremover.

Han sier sykehusets ledergruppe tok opp temaet seksuell trakassering kort tid etter at #metoo-kampanjen ble kjent.

– Vi understreket leders oppfølgingsansvar og ga våre 15 klinikklederne i oppdrag å ta temaet opp i klinikkenes ledergrupper på alle nivåer, sier han.

Meyer sier at lovverket er tydelig og at de har gode retningslinjer og varslingsrutiner i sykehuset, men at det viktigste nå er å fokusere på leders ansvar, holdninger og at det skal være trygt å varsle om trakassering i OUS.

Positiv respons fra både menn og kvinner

Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening (Ylf), sier at både menn og kvinner har reagert positivt på oppropet og gir honnør til dem som tok initiativet til #utentaushetsplikt.

– Medlemmene våre gir uttrykk for at dette er skremmende tall og grove eksempler som må få etterspill. Støtten til saken er stor, og like mye blant menn som blant kvinner, sier Mjåset.

Som leder i Yngre legers forening har han mottatt få slike saker som det nå rapporteres om.

– Det har nok å gjøre med at det ikke har vært godt nok tilrettelagt for å si ifra om seksuell trakassering, mener Mjåset.

– Nå må arbeidsgiver se nærmere på egne rutiner. Flere av eksemplene tyder på at de kjenner til problemene uten å gripe inn. Dette må vi ha nulltoleranse for, sier Mjåset.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Legeforeningen