Norge

Her svarer imam Shah på hvorfor han deltok i minnemarkering for drapsmann i Pakistan

Imam Nehmat Ali Shah mener det er forskjell på å delta i en bønnemarkering og i en demonstrasjon.

Imam Nehmat Ali Shah
 • Andreas Slettholm
  Kommentator
 • Olga Stokke
  Journalist
OPT_sx390235_doc6p2n6s7uhw3g4v8m100_doc6p2ngifessz18vxyj8hk-9tu0Vv0i_W.jpg

I dette intervjuet forsvarer han hvorfor han nylig, under en bønnemarking i Pakistan ba for drapsmannen til en liberal pakistansk guvernør.

— Jeg ble introdusert som moskeens imam. Men da jeg sto og talte, sa jeg at «jeg er ikke her bare fordi jeg er moskeens imam, men for å si min mening og for å representere alle pakistanere og muslimer i Norge».

Det sier imam Nehmat Ali Shah i Oslo-moskeen Jamat E-Ahle-Sunnat til Aftenposten etter at han første påskedag holdt appell under en bønnemarkering for Mumtaz Qadri i Rawalpindi i Pakistan. I 2011 drepte Qadri den liberale guvernøren Salman Taseer fordi Taseer hadde tatt til orde for å lempe på blasfemilovene i Pakistan.

OPT_ImamNehmatAliShahhyllerMumtazQadriiPakistan_doc6p2eot4rv7d1lmp7gaaj-rYFwscjZ9o.jpg

Qadri bledømt til døden for drapet, henrettet den 29. februar i år, noe som utløste voldsomme demonstrasjoner for ham i Pakistan.Men også i Oslo fikk drapsmannen støtte. Den 6. mars deltok imam Shah med en appell utenfor den pakistanske ambassaden på Frogner i Oslo.

Selv om både moskeens styreleder Ghulam Sarwar og imam Shah presiserer at deltagelsen på markeringen i Pakistan var imamens private ærend, ble imamen foran tusenvis av fremmøtte introdusert som imam i Jamat E-Ahle-Sunnat i Norge. Styrelederen sier at moskeen tar avstand fra markeringen, og at styret vil be om imamens forklaring på hvorfor han deltok.

Ber for drapsmannen

I denne videoen ser du imam Nehmat Ali Shah delta på støttemarkeringen for Mumtaz Qadri i Rawalpindi i Pakistan:

OPT_MumtazQadrifestival_doc6p2r7w186et10ubzv8hk_doc6p2raqjyjuq10lwq28g6-85nnp0KHLs.jpg

Foran et enormt banner med et stort bilde av drapsmannen Qadri hilser Nehmat Ali Shah de fremmøtte og fremsier bønner for mannen som drepte guvernør Salman Taseer. Taseer hadde tatt til orde for å lempe på blasfemilovene i Pakistan, og var også sterkt engasjert i saken til Asia Bibi som i 2010 ble dødsdømt for blasfemi etter at hun skal ha fornærmet Profeten i en krangel med en gruppe muslimske kvinner. De kranglet om vann ved en brønn.

Den kristne kvinnen Asia Bibi ble dømt til døden for blasfemi.

Også en minister, Shahbaz Bhatti, som hadde tatt til orde for en gjennomgang av blasfemilovgivningen, ble drept i et attentat i 2011. Drapet ble fordømt over hele verden, også av Norges regjering.

Bønn vs demonstrasjon

Imam Shah forteller i dette intervjuet at han støtter blasfemiloven i Pakistan. Hans sønn har bidratt til at Aftenposten fikk kontakt med Shah som fortsatt er i Pakistan.

— Hvorfor holdt du appell på denne støttemarkeringen for Mumtaz Qadri?

-Jeg har ikke vært med i noen demonstrasjon for ham.

- Men du holdt en appell på støttemarkeringen ,du sto på scenen?

— Jeg var ikke der de demonstrerte utenfor parlamentet, regjeringskvartalet, i det krysset. Men jeg deltok i de siste ritualene som holdes for en død person, så jeg var der og ba for ham. Alle som kjenner til moskeen vår, den har eksistert lenge, og jeg har vært der i 20-25 år, og vi har aldri hatt noen todelte meninger om terrorisme og terror, vi er alltid mot det, vi er ikke for terror.

- Men, Shah, det var ikke det jeg spurte om...

— I alle fredagsbønnene og bønnene har vi fordømt alle slike handlinger og alle slike personer.

- Men, Shah...

— Vi har alltid fordømt alle personer som tar loven i egne hender, enten det er skyting mot synagogen eller mot kirken, moskeen, ambassaden.

OPT_tae5f0dc_doc6or4sm36hnb12v322rb_doc6or4zpdkrjr100teorb-cx4Ju2hdbh.jpg

— Ja, men hvorfor holdt du appell på støttemarkeringen med et stort banner med bilde av Qadri?

— Uansett når en person går bort fra denne verden, om han er en bra person eller ikke, blir det holdt en minnestund for ham, hvor man ber for ham, det var i denne jeg deltok, jeg var ikke i krysset.

Markeringen for Qadri utartet til opptøyerda demonstranter beveget seg fra Rawalpindi til hovedstaden Islamabad med en sit-ned-aksjon utenfor parlamentet.

— Når en person går bort, ser vi ikke på om han var en dårlig person eller en bra person, om han var paradis-menneske eller helvete-menneske, vi ber for alle sammen. Jeg ble invitert dit for å be for ham.

-Ber for alle

- Ville du deltatt i en slik minnemarkering for Salman Taseer også?

Guvernør Salman Taseer ble skutt og drept av livvakten sin, Mumtaz Qadri, i 2011.

— Nå var det tilfeldig at jeg var i Pakistan, jeg fikk beskjed om dette to dager før jeg reiste at det skulle holdes en minnestund for ham. Uansett hvilken person, muslim, som dør, uansett om han var for eller mot noe vi mener, er det ikke forbudt å be for en muslim, be for hans tilgivelse etter hans død.

- Ville du deltatt i en markering for Taseer?

— Hvis det hadde blitt holdt en minnemarkering for ham og jeg hadde blitt invitert dit, så hadde jeg dratt dit. Enhver person som jobber for fred er vi for, og vi ber for alle som jobber for fredsprosess, og alle som er mot det, fordømmer vi.

- Men Qadri drepte jo guvernøren, det er ingen fredshandling akkurat?

— Når en person går bort fra denne verden er det vårt religiøse ansvar å be for dem, be for at de får et bedre neste liv. Vi har aldri deltatt i noen demonstrasjon for ham. Fokus er på feil sted, ingen har sagt at det var bra det han gjorde.

- Hva synes om at han drepte guvernøren?

— Ingen lover sier at en person kan gå og drepe en annen person, vi støtter ikke slike handlinger.

- Men din deltagelse på denne markeringen for Qadri oppfattes av flere, også muslimer, som støtte til en mann som er dømt for drapet på en guvernør?

— Hvis man skulle støttet ham, var tiden inne da han levde og de fem årene folk holdt appeller og demonstrasjoner. Vi deltok aldri i det, så hvis vi hadde støttet hans handling, hadde vi gjort det da, sier Shah.

- Hva synes du om at han drepte guvernøren som var for en liberalisering av blasfemilovene i Pakistan?

— Jeg vet ikke hva som har foregått, hva han har sagt og hørt, hvorfor han reagerte sånn, han var jo livvakten hans, de spiste sammen. Jeg kjenner ikke sakens kjerne.

OPT_tae81893_doc6or4sndf8qdzehnerb_doc6or4zqu24sidxg48rb-VKPsH7fjHY.jpg

— Fordømmer du drapet?

-Jeg er ikke bare imot dette drapet, men jeg er mot ethvert drap. Det er rettsvesenets oppgave å dømme folk.

- Hva synes du om at Qadri ble dømt til døden?

— Det er retten som har gitt ham den dommen. Hvis saken hans har gått for retten, og han har fått en dom, etter at han har lagt kortene på bordet, så er det riktig. Men det er mange meninger om han fikk en rettferdig rettssak, da.

- Du sa til Aftenposten etter markeringendu deltok på utenfor den pakistanske ambassaden i Oslo at han ikke hadde blitt rettferdig behandlet?

— Det er riktig. Hvis retten hadde gitt ham hans rettigheter og dømt ham, så er det riktig. Men hvis han ikke har fått sine rettigheter, og likevel hengt, var det ikke riktig.

- Mener du at han fikk en ordentlig behandling i rettsapparatet i Pakistan?

— Advokaten hans har sagt at han ikke ble hørt i retten, at han ikke fikk en rettferdig rettssak. Hadde det vært åpen høring, kunne man vurdert om alle prosedyrer ble fulgt. I alle saker, ikke bare denne, har vi fortalt folk om islams lære, hva som er galt og ikke. Uansett hvem som blir drept, om det er her eller i Pakistan, føler vi at det er et drap på oss. Jeg dro dit, jeg snakket om samhold. Islam er under press, vi blir delt i grupperinger, jeg snakket om at vi må stå sammen.

- Mange i Oslo reagerer på at du for andre gang deltar i en markering, en støtte, for denne drapsmannen?

Mumtaz Qadri var ansatt som livvakt for guvernør Salman Taseer.

— Hvis man leser skrivet som vi ga ambassaden... vi sa at myndighetene må la være å endre grunnloven i Pakistan. Vi har kommet med et positivt innspill, vi holdt appell for at Pakistan ikke skal endre sine lover og regler. Pakistan ble til for 70 år siden og skal fortsatt være sånn som da. Drastiske endringer i loven vil føre til enda flere sammenstøt.

 • Taseers sønn skrev dette innlegget i The New York Times etter at hans fars drapsmann ble hyllet av tusenvis.
  - Hva mener du om blasfemiloven i Pakistan?

— Blasfemiloven, hvis den innebærer at man skal ha respekt for guds religion, guds bøker og alt det hellige, da er vi for den. Det skal ikke være tillatt å vise mangel på respekt for det. Ingen skal kunne gå rundt og snakke nedverdigende om profeter og det hellige, uansett.

- Taseer ble drept av Qadri fordi han ville liberalisere blasfemiloven ?

— Blasfemiloven bør ikke endres.

- Har du forståelse for at andre har andre meninger, at andre vil endre loven?

— Jeg har ikke noen makt, jeg kan si min mening, og andre kan si sin mening.

- Hva er din mening?

— Jeg kan ikke endre loven, men jeg mener at det bør eksistere en lov som respekterer gud, religioner, profeter og hellige bøker.

-Jeg var ikke med på demonstrasjonen, men bønnen. Jeg dro dit på egen bekostning, på invitasjon fra nære venner, det var en markering for å be. Invitasjonen kom ikke til moskeen.

- Men du ble introdusert som imam i Jamaat E-Ahle-Sunnat , du representerte Jamaat E-Ahle-Sunnat , på markeringen?

— Jeg ble introdusert som moskeens imam. Men da jeg sto og talte, sa jeg at «jeg er ikke her bare fordi jeg er moskeens imam, men for å si min mening og for å representere alle pakistanere og muslimer i Norge».

- Alle muslimer i Norge vil ikke være enig med deg i dette?

— De må ikke være enig i det, det er deres rett å si sin mening.

- Markeringen utviklet seg til opptøyer?

Imam Nehmat Ali Shah

— Jeg vet ingenting om det, jeg dro derfra klokken elleve, de andre skulle være til ett. Så lenge jeg var der var det ingen blader som beveget seg. Ingen muslimer lager opptøyer når de sitter og ber for noen.

- Hva er din holdning til dødsstraff generelt?

— Hvis det praktiseres i et land, er det landets parlament og instanser som må jobbe for eller mot det. Hvis en person ifølge sharialoven, islamske lover, har gått så langt slik at islam sier at han må stilles for retten, og retten idømmer ham dødsstraff og han deretter blir hengt, så er det riktig.

For islamsk dødsstraff

- Du synes dødsstraff er greit hvis det skjer i et muslimsk land, ikke i Norge?

— Politikk er ikke vårt fag, men la oss si at hvis det om noen år kommer lovendringer i Norge, må jeg som borger følge lovene og reglene i Norge. Islamske lover, sharialoven, respekterer vi og støtter fullt ut.

- Støtter du at Qadri ble dømt til døden for drapet på guvernøren?

-Jeg er for prinsippet, at hvis retten finner at en person bør dømmes til døden, og loven er slik i det landet, er det greit.

- Moskestyret vil ha din forklaring på hvorfor du deltok, hva vil du si til dem?

— Jeg vil gi dem samme forklaring som jeg har gitt til deg.

- Hva slags demonstrasjoner synes du det er viktig å delta i?

— Der hvor det er snakk om å støtte menneskeheten.

 1. Les også

  Norsk imam inn på teppet i moskéstyret etter støttedemo for drapsmann i Pakistan

 2. Les også

  Aftenposten mener: Imamer i Norge må utfordres

 3. Les også

  Det er flaut å være norskpakistaner. Vi svikter. | Maha Kamran

 4. Les også

  Tar kraftig avstand fra islamist-demonstrasjon i Oslo

 5. Les også

  Moskéleder: «Helt bak mål» at vi skjuler våre meninger

 6. Les også

  Det er ikke statens oppgave å finansiere ekstreme holdninger | Mahmoud Farahmand

Les mer om

 1. Islam i Norge