Krever kartlegging og tiltak etter trakasserings-avsløringer

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret over omfanget av seksuell trakassering mot leger og medisinstudenter.

Flere av historiene som deles i den lukkede Facebookgruppen foregår i og rundt operasjonssalen. Dette bildet er et illustrasjonsfoto.

– Når 3200 kvinnelige leger og medisinstudenter tar til orde mot seksuell trakassering, så er det et arbeidsmiljøproblem som vi må ta på alvor, sier Bent Høie.

Det var torsdag denne uken at leger og medisinstudenter valgte å bryte tausheten i Aftenposten gjennom oppropet #utentaushetsplikt. I alt 3200 sluttet opp om det, og viser at én av fem leger har opplevd overgrep eller seksuell trakassering fra andre ansatte i helsevesenet. Flere forteller om episoder som denne: Overlegen: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?».

Jeg er bekymret og overrasket over omfanget som avdekkes, sier Bent Høie

Bekymret

– Jeg er bekymret og overrasket over omfanget som avdekkes, men er samtidig glad for at så mange nå engasjerer seg, sier Høie.

Han mener det er viktig at det nå tas tak i det som er avdekket på en skikkelig måte.

– Det er viktig å få kartlagt omfanget og få iverksatt tiltak mot seksuell trakassering. Jeg mener det er naturlig at dette spørsmålet blir en del av arbeidsmiljøundersøkelsene de regionale helseforetakene (RHF) skal gjennomføre i 2018.

Høie sier det vil være naturlig at det konkret og spesifikt blir stilt spørsmål om man har opplevd seksuell trakassering på jobben.

– Ledere på alle nivåer blir da forpliktet til å følge opp resultatene av undersøkelsen, noe som er helt avgjørende for at arbeidsmiljøet skal bli bedre.

I oppropet #utentaushetsplikt kommer det også frem at få tør å varsle ledelse, og de som har hatt mot til å si fra har fått svært varierende respons. Mange er blitt møtt med passivitet, lite eller ingen handling.

Legene og studentene krever nå endringer, både på person- og systemnivå.